Avolaitospalkan maksaminen Keravan vankilassa

Julkaistu 16.3.2011

Julkisuudessa on tullut esille, että Keravan vankilassa on maksettu huomattavaa palkkaa avolaitososastolla olevalle vangille. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on pyytänyt Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelta selvityksen asiasta.

Selvityksen mukaan Keravan vankila on maksanut tammikuussa 2011 avolaitosvangille palkkaa noin 2300 euroa. Vankilassa on kuluneen runsaslumisen talven aikana kertynyt kahdelle vangille poikkeuksellisen paljon ylitöitä. Töiden jakaminen on ollut vaikeaa, koska ammattityöhön kykenevien vankien määrä on rajallinen. Vankien taito suoriutua lumen aurauksesta on jouduttu ottamaan huomioon töitä jaettaessa. Lumenauraus on kuitenkin tullut vankilalle huomattavasti halvemmaksi verrattuna siihen, että se olisi teetetty ulkopuolisella.

Selvityksessä on havaittu, että avolaitospalkan maksamiseen Keravan vankilassa on liittynyt joitakin virheellisiä menettelyjä urakkapalkan käytössä ja ylitöiden maksuperusteissa. Vankilan tulee jatkossa välttää tilanteita, joissa ylitöitä kertyy kohtuuttoman suuria määriä samoille vangeille.

Rikosseuraamuslaitoksen määräyksen mukaisesti avolaitosten ammattityöstä maksetaan pääsääntöisesti palkkaluokkien 2-3 mukaan eli 4,10 euroa tai 4,50 euroa tunnilta. Keskushallintoyksikkö katsoo tapahtuman johdosta tarpeelliseksi tarkentaa määräystään ylempien palkkaluokkien 4-6 maksamisesta, koska määräys on antanut mahdollisuuden tulkinnanvaraisuuteen.

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi puh. 050 321 6965 ja ylitarkastaja Vuokko Karsikas, puh. 050 331 3041.