Prison know how’ta vientiin - Suomalaiselle rikosseuraamusalan osaamiselle kysyntää Palestiinassa ja Bosnia-Herzegovinassa

Julkaistu 13.6.2011

Suomalaiselle rikosseuraamusalan osaamiselle on kysyntää ulkomailla. Tällä viikolla Palestiinan vankeinhoidon korkein johto tutustuu Suomessa maamme vankiloihin ja rikosseuraamusjärjestelmään. Juhannusviikolla suomalaisia matkustaa Sarajevoon luennoimaan Bosnia-Herzegovinan vankiloiden johtajille sekä vankilahallinnon ja poliisin ylimmälle johdolle.

Palestiinalaiset ovat luomassa vankeinhoitojärjestelmäänsä lähes tyhjästä. Maan vankilat tuhoutuivat melko totaalisesti viimeisen kansannousun aikana. Ne toimivat tällä hetkellä vuokratiloissa, tavallisissa taloissa ja rakennuksissa, esim. Bethelemissä tallissa.

Yliasutus vankiloissa on huutava. Palestiinaan ollaankin rakentamassa parhaillaan kahta uutta vankilaa. Nablusiin nousee Kanadan kustantama 200-250 -paikkainen vankila ja Jerikoon hollantilaisten avustuksella noin 150-paikkainen laitos.

Palestiinassa arvioidaan kaiken kaikkiaan olevan noin 1500 vankia, mutta tieto ei välttämättä ole kovin tarkka puutteellisesta rekisteröinnistä johtuen. Vangit viettävät päivät sellissä, toimintaa ei juuri ole järjestetty. Vartijoiden peruskoulutus on myös järjestämättä. He ovat saaneet poliisikoulutuksen.

Viikon aikana palestiinalaiset tutustuvat pääjohtajansa Jasser Al-Fahoumin johdolla mm. Vantaan vankilaan, Rikosseuraamusalan koulutuskeskukseen, Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimistoon sekä Naarajärven ja Sulkavan avovankiloihin. Vierailu on osa yhteiseurooppalaista EUPOPOL COPPS ( EU Police Co-ordinating Office for Palestinian Police Support) –ohjelmaa.

Vankiloiden johtajat koolla Sarajevossa

Juhannusviikolla Rikosseuraamuslaitoksen ( Rise ) pääjohtaja Esa Vesterbacka ja suunnittelupäällikkö Marjatta Kaijalainen matkustavat Sarajevoon EUPM:n vankilatiimin (European Union Police Mission) kutsumana luennoimaan Bosnia-Herzegovinan vankilan johtajien seminaariin.

Pääjohtaja Vesterbacka esitelmöi bosnia-herzegovinalaisille Suomen vankeinhoidon ja koko rikosseuraamusalan strategiasta ja niiden kehityksestä viime vuosina. Marjatta Kaijalaisen aiheena on alan suomalainen turvallisuusstrategia ja sen käytännön toteuttaminen.

Vierailuohjelmaan kuuluu myös tapaaminen maan oikeusministerin ja vankeinhoidon pääjohtajan kanssa sekä käynti maan noin 800-paikkaisessa Zenican vankilassa.

EUPM:n vankilatiimi on Bosnia-Herzegovinassa tukemassa maan vankiloiden turvallisuusasioiden kehittämistä. Merkittävä osa työstä on poliisien ja vankiloiden yhteistyön lisäämiseen tähtäävää turvallisuuskokousten fasilitointia ja turvallisuusstrategian luomista.

Yhtenä keinona johtajakoulutuksessa on käytetty mahdollisuutta EU:n projektirahoin tuoda sikäläisiä vankilan johtajia, oikeusministeriöiden johtavia virkamiehiä ja vankiloiden turvallisuuspäälliköitä Suomeen opintomatkalle sekä kutsua suomalaisia asiantuntijoita Bosnia-Herzegovinaan.

Tutustumismatkoja Suomeen on toteutettu kolme kertaa. Suomalaisia johtavia vankiloiden virkamiehiä on käynyt vastavuoroisesti maassa useaan otteeseen esittämässä suomalaista vankeinhoidon osaamista.

Suomalainen vankilatiimi on osana korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista toimintaa onnistunut kolmen vuoden aikana luomaan läheiset yhteistyömuodot paikallisten poliisi- ja vankilaviranomaisten kesken, mikä osaltaan on lisännyt säilytysturvallisuutta alueella. Työmenetelmiin kuuluvat säännölliset vierailut vankiloissa sekä kaikissa kolmessa oikeusministeriössä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Virva Ojanperä-Kataja, kansainväliset asiat Rise, p. 050- 572 2949, viestintäpäällikkö Usko Määttä, p. 010 36 88570 tai 050- 331 00 67 ja Senior prison and detention expert Claus Andersin, EUPM, p. +387 65 926 482.