Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja 2010 on ilmestynyt

Julkaistu 21.6.2011

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) julkaisujen sarjassa on alkanut ilmestyä vuosittain Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja. Tämä julkaisu jatkaa aikaisempia Tilastokeskuksen julkaisemia vankitilastoja.

Tilastollisen vuosikirjan tavoitteena on antaa monipuolista tietoa Rikosseuraamuslaitoksen asiakas- ja vankimääristä, asiakasrakenteesta sekä toiminnasta. Vuosikirjaan on koottu aikasarjat viimeisten 10 vuoden ajalta. Julkaisu on luettavissa Tilastollinen vuosikirja -sivulta.

Vankitilastojen lisäksi Tilastollinen vuosikirja kertoo myös yhdyskuntaseuraamuksista.

Tilastotiedot perustuvat Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmiin. Julkaisu on suunnattu Rikosseuraamuslaitoksen toiminnasta kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille ja se vastaa tavallisimpiin vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskeviin kysymyksiin.

Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisessa vuosikirjassa on perustilastojen lisäksi vuosittain vaihtuva erityisteema. Vuoden 2010 kirjassa teemana on uusintarikollisuus.

Uusintarikollisuus
Vapautumista seuranneiden kolmen vuoden aikana vangeista lähes puolet (49 %) oli syyllistynyt vähintään yhteen rikokseen, mistä seurasi joko uusi ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu. Yhdyskuntapalvelun suorittaneiden kohdalla vastaava luku oli merkittävästi pienempi, heistä 14 % aloitti kolmen vuoden aikana uuden yhdyskuntapalvelun ja 17 % tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Suurin osa uusijoista uusii jo ensimmäisen seurantavuoden aikana vapautumisesta, jonka jälkeen uusiminen hidastuu. Keskeisimmät uusimista ennustavat tekijät ovat vangin rikoshistoria ja ikä: moninkertaisilla vangeilla riski syyllistyä uusiin rikoksiin on suuri, ja nuoret uusivat todennäköisemmin kuin vanhat.

Vankimäärä vähenee tasaisesti, ulkomaalaisten vankien määrä nousussa
Vuonna 2010 vankien päivittäinen keskimäärä oli 3291, mikä oli 15 prosenttia pienempi vuoteen 2005 verrattuna. Vuonna 2010 vankilaan tuli vapaudesta kaikkiaan 6545 vankia. Vuoden aikana vapautuneista 6505 vangista lähes puolet oli ollut vankilassa enintään kolme kuukautta.

Ulkomaalaisten vankien osuus kaikista vangeista on noussut 12 prosenttiin, ja heitä oli vuonna 2010 keskimäärin hiukan alle 400.

Väkivaltarikoksista tuomittujen määrä jatkaa nousuaan
Väkivaltarikosten, ennen kaikkea pahoinpitelyrikosten osuus on noussut viiden vuoden seurantajaksolla tasaisesti. Vuonna 2010 vangeista yli 40 % suoritti tuomiotaan väkivaltarikoksesta. Naisvangeilla luku on vielä suurempi, yli puolet naisvangeista oli tuomittu väkivaltarikoksesta. Omaisuusrikosten määrä puolestaan on vähentynyt vuosien varrella.

Myös toinen uusi julkaisu, Rikosseuraamusasiakkaat 1.5.2011 on ilmestynyt 20.6.2011 Rikosseuraamuslaitoksen monistesarjassa ja se on luettavissa tästä.

Lisätietoja: tutkija Sasu Tyni, p. 010 36 88412, erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, p. 010 36 88416, erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori, p. 010 36 88571