Suomen vankiloiden ensimmäinen tupakoimaton osasto Hämeenlinnaan

Julkaistu 30.9.2011  Päivitetty 26.7.2013

Hämeenlinnan vankilan perheosastosta tulee Suomen vankiloiden ensimmäinen savuton osasto maanantaista 3.10.2011 alkaen.

Hämeenlinnan perheosasto on kuusipaikkainen lastensuojeluyksikkö suljetussa vankilassa. Kotikunnan lastensuojelu voi sijoittaa tutkintavankeudessa olevan vanhemman mukaan alle kaksi vuotiaan lapsen perheosastolle. Osastolle sijoitetaan myös raskaana olevia vankeja.

Savuton osasto on askel kohti lapsilähtöisempää osastoa. Tupakoinnin haitoista tehdyt tutkimukset esittävät kiistatta sen, että tupakointi vaarantaa niin sikiön kuin pienen lapsen kehityksen ja terveyden.

– Tupakoimattomuuteen siirtyminen vankilassa on haastava kokeilu. Se vaatii myös henkilökunnalta sitoutumista tupakoinnin lopettaneen vangin motivoimiseen ja tukeen. Arvioimme kokeilun jälkeen vuoden 2012 alussa, voidaanko savuttomuus toteuttaa koko vankilassa niin henkilökunnan kuin vankienkin osalta, sanoo Hämeenlinnan vankilan johtaja Samuli Laulumaa.

Perheosastolla olevat tai sinne saapuvat tupakoivat vangit saavat tarvittaessa yksilöllistä tukea vankilan terveydenhuollolta tupakoinnin lopettamiseen. Hämeenlinnan vankila vastaa terveydenhuollon määrittelemän nikotiinikorvaushoidon kustannuksista ensimmäisen kolmen kuukauden ajan.

Taustalla uusi tupakkalain muutos 1.10.2010

Tupakkalainsäädännössä kiinnitetään erityistä huomiota tupakansavuttoman ympäristön toteutumiseen. Lähtökohtana on, ettei kukaan joudu vastoin tahtoaan altistumaan tupakansavulle. Tupakointikiellot laajenivat koskemaan tilanteita, joissa tupakansavu voi vaarantaa sivullisten terveyttä. Tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen. Lain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön vähittäinen loppuminen.

Tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Tupakkatuotteiden esilläpitoa ja saatavuutta lasten ja nuorten arkielämän piirissä rajoitetaan. Tupakointikielto laajeni koskemaan lasten ja nuorten ympäristöä esimerkiksi päiväkotien ja koulujen lähellä. Tupakointi on kiellettyä mm. perhepäivähoitopaikoissa, asuinkiinteistöjen yhteisissä tiloissa ja ulkona järjestettävien tilaisuuksien katsomoissa.

Uuden tupakkalain lakiesitystä valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa tupakkapoliittisessa työryhmässä vuonna 2008. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi kesäkuun alussa 2010 mietintönsä uudesta tupakkalaista (StVM14/2010vp.): lautakunta piti mm. lasten terveyden suojelemista lainsäädännöllisin keinoin tärkeänä ja katsoi, että lapsella on oikeus savuttomaan ympäristöön.

Tupakkalain tavoite tupakkatuotteiden käytön loppumisesta kuvaa tupakkapolitiikan yleistä tarkoitusta paremmin kuin tavoite, jonka mukaan tupakkatuotteiden käyttöä haluttiin vain vähentää. Tavoite on myös johdonmukainen lähtökohta ja peruste kaikille laissa säädetyille kielloille ja rajoituksille.

Lisätietoja: vankilan johtaja Samuli Laulumaa, p.010 36 8152, poliklinikoiden ylilääkäri Jorma Aarnio, Rikosseuraamusalan Terveydenhuoltoyksikkö, p.010 36 81559 ja viestintäpäällikkö Usko Määttä, p.010 36 88570.