Vankien mahdollisuus käyttää internetiä laajenee koskemaan kaikkia avolaitoksia

Julkaistu 3.1.2012  Päivitetty 26.7.2013

Vankien asunto-, työ-, opiskelu- ja muiden siviiliasioiden hoitaminen helpottuu tämän vuoden aikana, kun kaikkiin avolaitoksiin on mahdollista hankkia vankien käyttöön tarkoitettu internet-tietokone.

Työasemia tulee enintään kolme laitosta kohden. Niille ei voi tallentaa tietoja, ja yhteydenotto internetiin tapahtuu keskitetyn palvelimen välityksellä.

Vanki anoo käyttöluvan vankilan johtajalta jokaista käyttötarkoitusta varten erikseen. Hän kirjautuu tietokoneelle erillisellä tunnistautumiskortilla, jonka saa haltuunsa vankilan henkilökunnalta kutakin käyttökertaa varten erikseen.

Vankien internet-sivuille kirjautumista on rajoitettu sivujen suodatuksella.

Internetin käytölle on laadittu yhdenmukaiset säännöt, joita rikottuaan vanki menettää internetinkäyttöoikeuden määräajaksi tai kokonaan tai määrätään kurinpitorangaistus tai voidaan harkita, onko tarve siirtää hänet suljettuun laitokseen.

Vankien sähköisen viestinnän suunnittelua varten asetettiin työryhmä syksyllä 2008. Internet-yhteydet ovat olleet koekäytössä seitsemässä avolaitoksessa keväästä 2009. Uusien laitteiden hankinta tapahtuu avolaitosten omassa aikataulussa vuoden 2012 loppuun mennessä.

Työryhmän toimeksiantoa on jatkettu vuoden 2012 loppuun saakka. Sen yhtenä tehtävänä on avolaitoskäyttöönoton seuranta ja käyttökokemusten kerääminen sekä määritellä suodatettavia sivustoja

Työryhmän toisena tehtävänä on selvittää mahdollisuus järjestelmän kehittämiseksi suljetun laitoksen olosuhteita ja tarpeita varten, sekä selvittää siihen liittyviä kustannuksia.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ari Juuti, p. 029 56 88456, Rikosseuraamuslaitos, Turvallisuus ja kiinteistöt