Ilmoitus rikosseuraamusalaa koskevista tutkimus- ja kehittämismäärärahoista

Julkaistu 17.4.2012  Päivitetty 26.7.2013

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2012 rahoitusta rikosseuraamusalaa koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Rikosseuraamusalalla strategisena tavoitteena on vähentää vankien määrää ja uusintarikollisuutta sekä siirtyä suljetun vankeuden käytöstä kohti avoseuraamuksia. Toiminnan painopistettä siirretään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja suljetuista laitoksista avolaitoksiin sekä lisätään valvotun koevapauden käyttöä. Lähityön osuutta laitosten toiminnassa lisätään.

Vuonna 2012 rahoitetaan erityisesti tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa selvitetään:

  • rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuutta,
  • eri vankiryhmien (tutkintavangit, ulkomaalaiset vangit, naisvangit, pitkäaikaisvangit) määrän kehitykseen ja vankitoimintoihin liittyviä kysymyksiä sekä
  • rangaistuksiin tuomittujen yhteiskuntaan integroitumista.


Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 1.6.2012 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa,osoite PL 319, 00181 Helsinki. Hakemukseen tulee liittää tiedot hankkeen vastaavasta tutkijasta ja hänen pätevyydestään sekä tutkimussuunnitelma, josta näkyvät hankkeen tavoitteet, aikataulu, menetelmät, aineistot sekä raportointi. Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen rahoitussuunnitelma.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon. Tarvittaessa hankkeista pyydetään ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Hankkeiden arvioinnissa painotetaan hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä, saatavan tiedon sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä, suunnitelman toteutettavuutta, aineistojen ja menetelmien pätevyyttä sekä suunnitelman läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, puh.050 593 4679 tai 029 56 88416, ilppo.alatalo@om.fi, tai

neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto,
puh. 09 1606 8109 tai 050 591 1895, arne.kinnunen@om.fi.

Ilmoitus rikosseuraamusalaa koskevista tutkimus- ja kehittämismäärärahoista (15kB)