Oma Koti -hankkeessa kehitettiin hyviä käytäntöjä vankilasta vapautuvien asumiseen

Julkaistu 3.4.2012

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön koordinoima Oma Koti -hanke sisältyi osahankkeena Valtionneuvoston helmikuussa 2008 tekemään periaatepäätökseen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta vuosille 2008-2011.

Oma Koti -hankkeen tavoitteena oli luoda toimivia asuttamisen malleja vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ryhmälle, joka tarvitsee erityistä tukea asumisen onnistumisessa.

Hankkeen aikana kartoitettiin rikosseuraamusasiakkaiden arjen taitojen ongelmia ja asumistarpeita, selvitettiin Rikosseuraamuslaitoksen asumista tukevia toimintoja, kuvattiin kaupunkien palvelujärjestelmiä ja asumiseen liittyviä käytäntöjä sekä kehitettiin käytäntöjä rikosseuraamusasiakkaiden tuettuun asuttamiseen. Hanke toteutettiin pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Lahdessa, Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Koko Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman määrälliset tavoitteet saavutettiin. Rikosseuraamusasiakkaat olivat haasteellisimpia ohjelmaan kuuluvia asunnottomien ryhmiä. Rikosseuraamuslaitoksen tietojen mukaan vankilasta vapautuvista runsas neljännes oli asunnon tarpeessa. Vailla vakinaista asuntoa olevien määrä oli noin kolmannes ehdonalaisesti vapautuneista, mutta muissa yhdyskuntaseuraamusasiakkaissa asunnottomia oli huomattavasti vähemmän. Hankkeessa tehdyn selvityksen perusteella arjen taidoissa oli puutteita arviolta lähes kolmanneksella suljettujen vankiloiden vangeista, neljänneksellä yhdyskuntaseuraamusasiakkaista ja useammalla kuin joka kymmenennellä avolaitosvangeista.

Valmistelu hyvissä ajoin ennen vapautumista on tärkeää

Hankkeen aikana eri kaupungeissa käyttöönotetut erilaiset toimintamallit ovat lupaavia. Yleensä tehokkainta on se, että asumistaitojen valmennus ja vapautumisen suunnittelu aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen vapautumista yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja että myös asiakkaiden muut kuin asumiseen liittyvät tarpeet otetaan huomioon. Asumispalveluihin tulee sisältyä myös asumisen tukea. Asumisvalmiuksia tukevat erilaiset arjen taidot, mitä varten hankkeessa laadittiin Arjen taidot –tietopankki, joka julkaistaan myöhemmin.

Esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ovat mm. sosiaaliviranomaisen kartoitus vapautuvan vangin asumispalvelutarpeesta, asumisen ja tuen järjestämisestä päättävä asuntoryhmä tai yhdyshenkilörinki, sidosryhmien palveluiden esittely vankilassa, kaupungin palveluoppaat, asumisen kokeilu koevapauden aikana ja vapauttamisverkosto joka tukee asumisen onnistumista.

Vapauttamisvaiheen kehittämisellä edistetään vankilasta vapautuvien sijoittumista takaisin yhteiskuntaan hallitusti. Oma Koti -hankkeen avulla luotiin hyvää pohjaa eri tahojen yhteistyöhön asunnottomana vapautuvien vankien ja muiden rikosseuraamusasiakkaiden asunto-ongelmien helpottamiseksi.

Lisätietoja: ylitarkastaja Vuokko Karsikas, p. 029 56 88479 ja erityisasiantuntija Karoliina Taruvuori, p. 029 56 88477.

Raportti luettavissa: Oma Koti -hankkeen loppuraportti