Piispa Wille Riekkiselle vankeinhoidon ansioristi soljen kera

Julkaistu 4.4.2012  Päivitetty 26.7.2013

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on myöntänyt Vankeinhoidon ansioristin soljen kera piispa Wille Riekkiselle. Vankeinhoidon ansioristi voidaan antaa vankeinhoitotyössä kunnostautuneelle henkilölle tunnustuksen osoitukseksi. Erikoisesta kunnostautumisesta tai erityisen suurista ansioista voidaan ansioristi antaa soljen kera. Ansioristin myöntää oikeusministeri Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan esityksestä.

Piispa Riekkinen on toimiessaan piispana vuodesta 1996 lähtien pitänyt säännöllisesti yhteyttä vankiloihin ja esimerkillisellä tavalla tukenut vankeinhoitotyötä ja sitä tekeviä virkamiehiä. Vankilavierailuillaan hän on tavannut henkilökuntaa ja vankeja sekä pitänyt vangeille hengellisiä tilaisuuksia. Vuosittain Kuopion hiippakunnan alueen vankilasielunhoitajat ovat saaneet piispalta kutsun yhteiseen koulutus- ja kehittämistilaisuuteen. Piispa Riekkinen toimii Evankelisluterilaisen kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöelimen, Vankilasielunhoidon neuvottelukunnan puheenjohtajana. Hän on myös toiminut Rikosseuraamuslaitoksen kulttuuripäivien suojelijana.

Piispa Riekkisen vankeinhoitotyötä tukeva toiminta ei ole rajoittunut vain hänen oman hiippakuntansa alueelle, vaan hän on toiminut merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä valtakunnallisesti että rajojemme ulkopuolella. Hän on ollut keskeisenä kirkon toimijana kehittämässä Suomen ja Venäjän välistä lähialueyhteistyötä ja vankilasielunhoitoa Venäjällä.

Ansioristin luovuttaa piispa Riekkiselle Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka keskiviikkona 4.4.2012 Kuopiossa, Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksessa. Lisätietoja virastosihteeri Sisko Vainikainen, puh. 029 56 87009.