Ulkomaalaisten vankien määrä kasvussa - yhdyskuntaseuraamuksissa ulkomaalaisia vähän

Julkaistu 18.5.2012  Päivitetty 26.7.2013

Ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut yli kaksikymmentäkertaiseksi viimeisimmän 20 vuoden aikana. Vuonna 2011 ulkomaalaisia vankeja oli jo keskimäärin 444, mikä oli 14 prosenttia kaikista vangeista.

Suurimman ryhmän eli 45 prosenttia muodostivat virolaiset, venäläiset ja romanialaiset. Pohjoismaalaisia oli noin kuusi prosenttia. Kaikkiaan eri kansalaisuuksia oli 56. Yhä suurempi osa ulkomaalaisista vangeista on tutkintavankeja.

Tiedot käyvät ilmi Rikosseuraamuslaitoksen ( Rise ) nyt toista kertaa julkaisemasta Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja –vuosikirjasta. Se korvaa Tilastokeskuksen vuonna 2009 lopettaman vankitilaston. Julkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa Tilastollinen vuosikirja -sivulta

Tänä vuonna tilastojulkaisussa teemana on ulkomaalaiset vangit. Vankitilaston lisäksi mukana ovat yhdyskuntaseuraamuksia koskevat tiedot. Tilastojulkaisun tarkoituksena on antaa monipuolista tietoa Risen asiakas- ja vankimääristä, asiakasrakenteesta sekä toiminnasta.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaista, jotka viime vuonnakin muodostivat yli puolet Risen kaikista asiakkaista, ulkomaalaiset ovat muodostaneet vain vähäisen osuuden. Yhdyskuntaseuraamuksissa olevien ulkomaalaisten määrästä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa.

Yli 7000 seuraamusasiakasta

Vuonna 2011 vankien päivittäinen keskimäärä oli 3 262. Naisvankeja oli keskimäärin 234. Naisten osuus vangeista on kasvanut 2000-luvun alun viidestä prosentista seitsemään prosenttiin.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 3 859. Naisia heistä oli vajaa 11 prosenttia. Viime vuoden marraskuussa käyttöön tullutta uutta valvontarangaistusta ei ehtinyt aloittaa kukaan. Tällä hetkellä valvontarangaistuksia on toimeenpanossa 16.

Nuorten osuus laskussa

Nuorten alle 21-vuotiaiden vankeusvankien osuus on laskenut lähes puoleen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2002 vankeusvangeista 17 prosenttia oli alle 21-vuotiaita. Nykyisin heitä on yhdeksän prosenttia.

Samanaikaisesti yli 50-vuotiaiden vankeusvankien määrä on kasvanut neljä prosenttiyksikköä kymmenestä prosentista 14 prosenttiin. Vankeusvankien keski-ikä on 37 vuotta. Naisvangit ovat noin vuoden miesvankeja vanhempia.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaista nuorten alle 21-vuotiaiden osuus kaikista on laskenut lähes puoleen viimeisimmän kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2002 yhdyskuntaseuraamusasiakkaista 37 prosenttia oli alle 21-vuotiaita. Nykyisin heitä on 21 prosenttia.

Nuorten ehdollisen vankeuden valvonnassa kaksi kolmasosaa asiakkaista on 18-20-vuotiaita. Ehdonalaisen vapauden valvonnassa ja yhdyskuntapalvelussa suurin ikäryhmä ovat 30-39-vuotiaat. Vuonna 2011 heitä oli kummassakin seuraamuksessa 30 prosenttia.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, p. 029 56 88416, tietotuotanto, Rise.