Risen yhteistoimintapäivä: Toimitilaverkostoselvityksestä toimitilavisioon

Julkaistu 6.9.2012

Rikosseuraamuslaitos ( Rise ) ja sen henkilöstöjärjestöt ovat tämänpäiväisessä tapaamisessaan käsitelleet heinäkuussa valmistunutta Risen yhdessä Senaaatti-Kiinteistöjen kanssa tekemää kattavaa vuoteen 2025 ulottuvaa toimitilaverkostoselvitystä.

Selvityksen tavoitteena oli käydä läpi kaikki Risen toimitilat sekä saada täsmällistä tietoa niiden kunnosta, korjaustarpeista ja korjauksista aiheutuvista vuokrakustannuksista.. Tarkoituksena oli myös selvittää keinoja hillitä toimitiloista aiheutuvien kokonaiskustannusten nousua investointitarpeista huolimatta.

Toimitiloja koskevan laajan faktatiedon kokoamisen lisäksi selvitykseen sisältyy laskelmia eräiksi vaihtoehtoisiksi etenemistavoiksi toimitilaverkoston kehittämisessä.

Yhtenä vaihtoehtona on kuvattu nykyisen toimitilaverkoston parantaminen sellaisenaan, minkä toteuttaminen toisi noin 12 miljoonan €:n (28 %:n) lisäyksen toimitilakustannuksiin vuoteen 2025 mennessä.

Toinen vaihtoehtomalleista hillitsisi selvästi toimitilakustannusten nousua ja toinen pitäisi reaaliset toimitilakustannukset lähes nykytasolla. Kolmas vaihtoehto edellyttäisi erittäin rajuja säästöpäätöksiä.

Henkilöstö mukaan

Pääjohtaja Esa Vesterbacka pitää valmistunutta selvitystä hyödyllisenä ja tärkeänä. Hän kuitenkin painottaa, että toimitilaverkostoselvitys on tehty nimenomaan kiinteistö- ja kustannusnäkökulmasta.

Hän ei pidäkään esim. selvityksen rajuja säästöpäätöksiä sisältävää kolmatta vaihtoehtoa mahdollisena jatkotyön pohjana. Rikosseuraamuslaitos ei myöskään ole tekemässä uusia vankiloiden lakkauttamisesityksiä seuraaville 3-4 vuodelle.

– Tehtäessä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ovat vankeinhoidon ja yhdyskuntaseuraamustyön toiminnallisten edellytysten turvaaminen ja henkilöstönäkökulma vähintäänkin yhtä tärkeitä. Syksyllä alkavassa toimitilavisiotyössä nämä kaikki näkökulmat otetaan huomioon, Vesterbacka toteaa.

Toimitilavisiotyö alkuun

Seuraavana vaiheena on ensi vuoden huhtikuun lopussa valmistuva toimitilavisiointityö. Torstain henkilöstötapaamisessa todettiin, että keskustelu asiassa tulee olemaan avointa ja henkilöstö otetaan mukaan kehittämistyöhön.

Toimitilavisiossa painottuvat vankeinhoidon ja yhdyskuntaseuraamusten toimintojen kehitysnäkymät sekä toiminnallisten edellytysten turvaaminen ja henkilöstönäkökulma.

Siinä selvitetään toimintojen kehitysnäkymät, toiminnan tulevat muutokset ja sekä niiden perustella arvioitavat tilatarpeet tulevaisuudessa.

Toimitilojen kehitysnäkymien ja tarpeiden pohjalta laaditaan lähivuosien ja pitemmän tähtäyksen investointisuunnitelma aina vuoteen 2025 saakka sekä suunnitelma tarpeettomista tiloista luopumiseksi.

Lisätietoja:
pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400 ja
ylijohtaja Tuula Asikainen, p. 029 56 88505