Englantilaisprofessori korkeantason seminaarissa: Yhdyskuntaseuraamusten lisäksi tarvitaan myös tukitoimenpiteitä

Julkaistu 15.1.2013

Laitosrangaistusten vaihtoehtoina kehitetyt yhdyskuntaseuraamukset eivät yksin riitä vankien määrän alentamiseen tai uusintarikollisuuden vähentämiseen. Helsingin Säätytalolla tiistaina kansainvälisessä yhdyskuntaseuraamusseminaarissa puhuneen englantilaisen professori Robert Cantonin mukaan niiden lisäksi tarvitaan aina myös samoja tavoitteita tukevia muita toimenpiteitä.

– Vastaavasti, vaikka tietynlaiset puuttumistoimenpiteet, kuten esimerkiksi rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavat ohjelmat, osoittavat jonkinasteista vaikutusta uusintarikollisuuteen, ne yksin eivät myöskään koskaan riitä, kertoi professori Canton Leicesteristä De Montfortin yliopistosta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin avaamassa "Yhdyskuntaseuraamukset: vakuuttavuutta, vaikuttavuutta, turvallisuutta" - tilaisuudessa.

Professori Cantonin mukaan henkilökohtainen muutos riippuu usein pääsystä sosiaaliseen elämään - normaalien palvelujen oikeudenmukaisesta saannista kansalaisyhteiskunnassa - ja monissa maissa rikoksentekijöille tämä on vaikeaa.

– Tyypillisesti ihmiset lakkaavat tekemästä rikoksia luodessaan itselleen elämää, jossa rikosten tekemisellä ei ole enää sijaa, vaan merkitystä on muulla ja pyrkimykset liittyvät muuhun. Rikosseuraamustyötä tekevät voivat tukea, vaikkakaan eivät taata, henkilökohtaista muutosta auttamalla ihmisiä säilyttämään motivaationsa ja saamaan tarvitsemansa palvelut, esimerkiksi mahdollisuudet asumiseen, työhön ja terveyteen.

Professori Canton käsitteli esityksessään myös yhdyskuntaseuraamustyön arvoja - mitä yhdyskuntaseuraamustyö tarkoittaa ja mitä eettisiä periaatteita sen pitäisi edistää. Yhdyskuntaseuraamustyön käytännöt, joita ohjaavat eettiset periaatteet ja ihmisoikeudet, todennäköisesti vaikuttavat parhaiten myös uusintarikollisuuteen.

– Euroopan neuvoston hyväksymät yhdyskuntaseuraamustyön säännöt määrittelevät joukon perusperiaatteita. Niihin kuuluvat ammatillisen suhteen tärkeys muutoksen aikaan saamisessa, sosiaaliseen elämään pääsyn merkitys rikollisuuden vähentämisessä, uhrien oikeuksien kunnioittaminen ja suojelu, oikeudenmukainen ja syrjimätön toiminta sekä pyrkimys saavuttaa rikoksentekijöiden suostumus työlle heidän kanssaan.

Säännöt tähdentävät myös, että yhdyskuntaseuraamustyötä tekevien on tehtävä voitavansa yleisen luottamuksen saamiseksi työlleen. Professori Cantonin mukaan aivan kuten vankila edustaa sosiaalista syrjäytymistä - rikoksentekijöiden poistamista normaalista yhteiskunnasta - yhdyskuntaseuraamukset voivat edustaa periaatetta, että rikoksentekijät ovat yhteiskunnan jäseniä ja että heidän on löydettävä polkunsa irti rikollisuudesta vapaassa yhteiskunnassa.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Raino Lavikkala, Rikosseuraamuslaitos, puh. 050 343 8932