Kansainvälinen yhdyskuntaseuraamusseminaari: Rikollisesta elämäntavasta irti sosiaalisia sidoksia ja identiteettiä kehittämällä

Julkaistu 16.1.2013

Sosiaalisten sidosten ja identiteetin kehittäminen edistävät tutkimustiedon mukaan rikollisuudesta irrottautumista. Tätä mieltä on professori Fergus McNeill Glasgow'n yliopiston Crime and Justice -tutkimuskeskuksesta Skotlannista, joka puhui kansainvälisen yhdyskuntaseuraamusseminaarin toisena päivänä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa Vantaalla.

Professori McNeill tarkasteli kansainvälistä tutkimustietoa rikollisuudesta irrottautumisesta ja erityisesti kysymystä, miten ja miksi ihmiset lopettavat rikosten tekemisen. Hänen mukaansa tutkimustieto puoltaa ihmisten tukemista kypsymään rikollisuudesta kehittämällä myönteisiä sosiaalisia sidoksia ja identiteettiä jotka mahdollistavat ja sallivat siirtymisen 'rikollisen' leiman alta.

Hän esitti myös dokumenttielokuvan “The Road from Crime". Elokuva on tuotettu Iso-Britannian talous- ja sosiaalitutkimusneuvoston rahoituksella. Elokuva pyrkii saamaan aikaan keskustelua rikosoikeudellisten järjestelmien ja käytäntöjen muutoksista, joiden ansiosta ne tukisivat paremmin rikollisuudesta irrottautumista. Se on maksutta katsottavissa internetissä sivulta http://www.iriss.org.uk/node/1800. Suomeksi tekstitetty versio löytyy kohdasta Subtitled.

Professori McNeill esitteli myös alustavia tuloksia kansainvälisistä työpajoista, joissa entisiä rikoksentekijöitä, heidän perheenjäseniään, rikosoikeudellisen järjestelmän työntekijöitä, johtajia ja päättäjiä on ollut kehittämässä muutosehdotuksia elokuvan sekä kokemustensa perusteella.

– Sekä akateeminen tutkimus että työpajat osoittavat olevan tarvetta asetelmien merkittäville muutoksille niin rangaistusajattelun kuin käytäntöjen tasolla. Muutosten yhtenä perusteena on selkeytynyt ymmärrys rikollisuudesta irrottautumisesta ja siitä, mikä sitä tukee ja mikä estää, totesi McNeill.

Professori McNeill käsitteli myös kahden meneillään olevan Englannin ja Walesin kansallisen rikosseuraamuslaitoksen rahoittamien tutkimusprojektien tuloksia.

Yhdyskuntaseuraamustyön laatua koskeva projekti sisältää yhtäältä laajan kirjallisuuskatsauksen siihen, miten eri tahot ovat määritelleet ja ilmaisseet laatua, toisaalta uudenlaista empiiristä tutkimusta siitä, miten käytännön yhdyskuntaseuraamustyötä tekevät Englannissa ymmärtävät laadun ja konstruoivat sitä. Sen perusteella näyttää olevan yhteensopivuusongelma siinä, millä on merkitystä henkilöstölle ja yhdyskuntaseuraamusorganisaatioille.

Laajan kansallisen "The Offender Engagement Programme" -hankkeen ansiosta tämä ero näyttäisi olevan kaventumassa. Hankkeessa panostetaan huomattavasti voimavaroja henkilöstön koulutukseen ja tukeen, jotta tuloksellisemman sitoutumisen varassa voidaan tukea asiakkaiden irrottautumista rikollisuudesta. Vaikka on aikaista esitellä tämän toisen tutkimusprojektin tuloksia, alustavat tulokset vaikuttavat professorin McNeillin mukaan hyvin lupaavilta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Raino Lavikkala, Rikosseuraamuslaitos, p. 050 343 8932