Ilmoitus rikosseuraamusalaa koskevista tutkimus- ja kehittämismäärärahoista

Julkaistu 14.3.2013

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2013 rahoitusta rikosseuraamusalaa koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Rikosseuraamusalalla strategisena tavoitteena on vähentää vankien määrää ja uusintarikollisuutta. Toiminnan painopistettä siirretään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja suljetuista laitoksista avolaitoksiin sekä lisätään valvotun koevapauden käyttöä. Lähityön osuutta laitosten toiminnassa lisätään.

Vuonna 2013 rahoitetaan erityisesti tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa selvitetään:

  • rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
  • eri vankiryhmien (tutkintavangit, ulkomaalaiset vangit, pitkäaikaisvangit) tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän kehitykseen ja toimintoihin liittyviä kysymyksiä
  • rangaistuksiin tuomittujen yhteiskuntaan integroitumista ja hoitoketjujen jatkumoa vapautumisvaiheessa sekä
  • toimintakulttuureja ja prosesseja rikosseuraamusalan arjessa.

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 12.4.2013 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa (osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki). Hakemukseen tulee liittää tiedot hankkeen vastaavasta tutkijasta ja hänen pätevyydestään sekä tutkimussuunnitelma, josta näkyvät hankkeen tavoitteet, aikataulu, menetelmät, aineistot sekä raportointi. Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Myönnettävä rahoitus on veronalaista tuloa ja siitä maksetaan lainmukaiset työnantajamaksut.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon. Tarvittaessa hankkeista pyydetään ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Hankkeiden arvioinnissa painotetaan hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä, saatavan tiedon sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä, suunnitelman toteutettavuutta, aineistojen ja menetelmien pätevyyttä sekä suunnitelman läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, puh. 050 593 4679 tai 029 56 88416, ilppo.alatalo@om.fi tai

erikoissuunnittelija Mika Junninen, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto, puh. 029 51 50406, mika.junninen@om.fi