Risen toimintakertomus: Uusintarikollisuus laski

Julkaistu 20.3.2013  Päivitetty 26.7.2013

Rikosten uusiminen vähentyi viime vuonna hieman. Rikosseuraamuslaitoksen ( Rise ) vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan uuteen rikokseen syyllistyi kolmen vuoden seuranta-ajalla 46,2 prosenttia vankilasta vapautuneista, kun vastaava luku edellisvuonna oli 49,8 prosenttia.

Sama kehitys koski myös yhdyskuntapalvelun suorittaneita. Kun vuonna 2011 yhdyskuntapalvelun suorittaneista vankilaan, takaisin yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen tuomittiin 28,7 prosenttia, niin viime vuonna heidän osuutensa laski 27,5 prosenttiin.

Uusimisella tarkoitetaan sitä, että vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun päättymisen jälkeen on tehty rikos, josta on seurannut uusi tuomio ja uusi seuraamus seurantajakson aikana. Jatkossa seuranta-aikaa tullaan kasvattamaan viiteen vuoteen mm. tutkinnan ja oikeuskäsittelyn keston vaikutuksien eliminoimiseksi laskennassa.

Kohti avoimempaa

Eri seuraamusten täytäntöönpanon hinta vaihtelee. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano on huomattavasti edullisempaa kuin vankeusrangaistusten täytäntöönpano. Täytäntöönpano suljetussa laitoksessa tulee kalliimmaksi kuin avolaitoksessa tai koevapaudessa.

Risen toimintakertomuksen mukaan päivä yhdyskuntaseuraamuksessa maksoi viime vuonna 14 ( 11) euroa, suljetussa vankilassa 211 ( 205 ) euroa, avolaitoksessa 170 ( 156 ) ja valvotussa koevapaudessa 67 ( 59 ) euroa.

Viime vuoden aikana käyttöönotettu valvonta- eli pantarangaistus maksoi korkeiden aloituskustannusten johdosta 182 euroa päivässä. Jatkossa hinnan arvioidaan putoavaan noin kolmannekseen siitä.

Vankiluku laski edelleen

Vapaudesta vankilaan tulleiden vankien määrä laski lähes kuusi prosenttia ( 5,7 %) 6066:een. Tähän vaikutti poliisin tietoon tulleen rikollisuuden määrän vähentyminen. Myös keskimääräinen vankiluku laski edelleen hieman eli 26 vangilla ollen viime vuonna 3236.

Tutkintavankien ja ulkomaalaisvankien määrä sen sijaan on edelleen kasvanut. Ulkomaalaisvankeja oli 14,5 % kaikista vangeista. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli 470 ( 444 ). Tutkintavangeista ulkomaalaisia oli jo noin kolmannes.

Naisia vangeista oli päivittäin keskimäärin noin 7 %. Valvotussa koevapaudessa oli päivittäin keskimäärin 150 vankia.

Uusi yhdyskuntaseuraamus

Yhdyskuntapalveluksi muuntokelpoisten vankeusrangaistusten määrä vähentyi. Selvimmin tähän on vaikuttanut törkeiden rattijuopumusten määrän lasku noin 1000 edellisvuoteen verrattuna.. Yhdyskuntaseuraamuksia suoritti viime vuonna 3645 asiakasta päivässä.

Ensimmäiset valvontarangaistukset tulivat täytäntöönpanoon vuoden 2012 alussa. Rangaistuksen suorittajia oli vuoden aikana keskimäärin 18 päivässä. Kaikkiaan täytäntöön pantavaksi viime vuonna tuli yhteensä 198 valvontarangaistusta.

Taattua turvallisuutta

Turvallisuuden osalta tilanne säilyi toimintakertomuksen mukaan hyvänä. Karkaamiset suljetuista laitoksista lisääntyivät hieman edellisestä vuodesta, kun taas luvatta poistumiset avolaitoksista ja poistumisluvilta palaamatta jäämiset vähenivät.

Avolaitossijoitusten onnistuminen pysyi vuoden 2011 tasolla, avolaitossijoituksista onnistui 84 %. Valvotun koevapauden suoritti loppuun 83 % aloittaneista ja yhdyskuntapalvelun aloittaneista palvelun suoritti loppuun 82 %.

Vankien välinen väkivalta väheni hieman edellisestä vuodesta.

Talous kunnossa kovalla työllä

Tiukasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta Rikosseuraamuslaitos pysyi määrärahakehyksessään. Tämä edellytti kuitenkin 63 henkilötyövuoden vähentämistä 2832:een ja talouden sopeuttamissuunnitelmaa, jonka toimeenpanoa jatketaan vuoteen 2016 saakka.

Rikosseuraamusalan 246 milj. euron kokonaiskustannuksista yli neljännes ( 26 %) aiheutui kiinteistökustannuksista ja lähes neljännes ( 23 %) syntyi valvonnasta ja vanginkuljetuksesta.

Vangeille järjestettävä toiminta koulutus, ohjelmatoiminta, työtoiminta, yksilötyö ja vapaa-ajan toiminta maksoi yhteensä 18,2 miljoonaa euroa, mikä oli 8 % Risen kokonaiskustannuksista.

Henkilökunnan määrä laski alle 3000:n ollen 2967. Heistä oli vartiointi- ja valvontatehtävissä lähes puolet eli 47 %, hallintotehtävissä 12 % ja koulutus-, kuntoutus- ja sosiaalityössä 9 % ja yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa 8 %.

Hyvinvointia

Sairauspoissaolot vähenivät edellisen vuoden 14,7:sta 13,6:een työpäivinä / htv laskettuna. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi toteutettiin yksikkökohtaisia toimia kahdeksassa yksikössä, joissa ne olivat keskimääräistä korkeammat.

Sairauspoissaolot vähenivät niissä keskimäärin 25,6 %, muissa yksiköissä keskimäärin 2,3 % ja koko Rikosseuraamuslaitoksessa 7,5 %.

Toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen monistesarjassa ja kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.rikosseuraamus.fi/61554.htm

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400 ja tulosjohtaja Pauli Nieminen, p. 029 56 88504.