Uusi teos Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) julkaisusarjassa: ”Mikä on sosiaalityön ja sosiaalisen tuen rooli ja tehtävä uusintarikollisuuden vähentämisessä?”

Julkaistu 13.2.2014  Päivitetty 17.2.2014

Rikosseuraamusalan sosiaalisesta ulottuvuudesta ja alan tulevaisuudesta käytävään kriminaalipoliittiseen keskusteluun on saatu tärkeä ja merkittävä lisä, kun Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjassa on ilmestynyt "Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla" –teos. Kirja on ensimmäinen laaja katsaus suomalaisen rikosseuraamusalan monimuotoiseen sosiaalisen kenttään.

Valtakunnallisilla sosiaalityön päivillä Kuopiossa torstaina julkaistu kirja koostuu 13:sta artikkelista, jotka kaikki on arvioitu tieteellisessä asiantuntija -eli referee- menettelyssä. Teos painottuu yleisempäänkin kysymykseen siitä, mikä merkitys sosiaalialan kysymyksillä on rikosseuraamusalalla ja millä tavalla se näkyy käytännön toiminnassa ja sitä ohjaavassa tausta-ajattelussa.

Kirjoittajat toimivat yliopistotutkijoina ja Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijoina sekä käytännön työntekijöinä. He tarkastelevat näitä kysymyksiä sekä yleisestä, teoreettisesta että erityisemmästä, käytännön näkökulmasta.

Teoksessa paneudutaan monipuolisella tavalla sosiaali- ja rikosseuraamusalaa yhdistäviin kysymyksiin ja kokoaa myös yhteen näihin liittyvän tutkimuksen ja muun asiantuntijakeskustelun. Se avaa rikosseuraamusalaan liittyvän sosiaalisen auttamistyön luonnetta alalla toimiville samoin kuin muilla sosiaalialan sektoreilla työskenteleville.

Sosiaali- ja rikosseuraamusalan yhteyksiä kartoittavat yleisartikkelit painottuvat organisatorisen, opillisen ja ammatillisen kehittymisen kuvaamiseen. Käytännön tason artikkelit haarautuvat monitahoisemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi kuvauksiksi sosiaalialan kysymysten ilmenemisestä rikosseuraamusalan arjessa. Näin teoksessa yhdistyy sekä yleinen että erityinen näkökulma sosiaalialan kysymyksiin rikosseuraamusalalla.

Julkaisu on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen olemusta teoreettisen jäsennysten kautta. Osiossa avataan sosiaalisen ja sosiaalityön kehitystä ja paikkaa rikosseuraamusjärjestelmässä.

Toisessa osiossa on kuvattu sosiaalityön ja rikosseuraamusalan yhteyksiä käytännönläheisemmästä näkökulmasta. Kolmannessa osiossa on keskitytty tarkastelemaan sosiaalisen ja sosiaalityön ilmenemistä käytäntöinä asiakastyön kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Neljännessä osiossa on analysoitu sosiaalisen tuen kysymystä osana rikosseuraamusalaa, mutta myös osana laajempaa sosiaalityön ja sosiaalisen keskustelua.

Kirjaa voi pitää päänavauksena rikosseuraamus- ja sosiaalialan yhteyksiä kartoittavan kirjoitustyön jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Se soveltuu taustamateriaaliksi rikosseuraamusalan kehittämishankkeisiin sekä oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Teosta voi myös suositella kaikille rikosseuraamusalasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille.

Teoksen ovat toimittaneet ja lisätietoja antavat VTT, dosentti, erikoistutkija, Henrik Linderborg, p. 050 402 6652, YTM, sosiaalityöntekijä, Tytti Lassila, p. 050 543 2492 Rikosseuraamuslaitoksesta sekä YTM, yliopisto-opettaja, Mari Suonio, p. 040 528 0499 Itä-Suomen yliopistosta.

Kirja on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjassa http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/risenjulkaisusarja.html
Sitä voi myös tilata Risen viestinnästä, p. 029 56 88500, fax 029 56 65440 tai viestinta.rise(at)om.fi.