Risen toimintakertomus: Rikosseuraamukset vähenivät

Julkaistu 20.3.2014

Viime vuosina poliisin tietoon tullut rikollisuus on useiden rikosseuraamusten kannalta merkittävien rikoslajien osalta vähentynyt, ilmenee Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2013 toimintakertomuksesta.

Osan yleisestä kehityksestä selittänee väestön ikärakenteen muutos, mutta myös rikosseuraamusasiakkaiden uusintarikollisuus näyttäisi alentuneen niin kolme- kuin viisivuotisseurannankin mukaan.

Vankiluvun laskusuuntaukseen ovat vaikuttaneet osaltaan myös tietoiset lainsäädännölliset toimet, mm. muutokset sakonmuunnossa, vankeuslain muutokset ja valvontarangaistuksen käyttöönotto.

Yhdyskuntaseuraamusten vähenemiselle merkittävin yksittäinen selittäjä on rattijuopumusten määrän lasku.

Vankiluku laski – myös ulkomaalaisten vankien määrä

Vuonna 2013 vapaudesta vankilaan tulleita oli 257 vankia vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 5809. Päivittäinen keskivankiluku laski 61 vangilla ollen nyt 3175. Tähän vaikutti erityisesti tutkintavankien päivittäisen keskimäärän lasku 47 vangilla 578:aan. Valvotussa koevapaudessa oli päivittäin keskimäärin 151 vankia.

Ulkomaalaisvankien määrä näyttäisi sen sijaan tasaantuneen edellisen vuoden, esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna, melko matalalle tasolle. Heitä oli 14,6 (14,5) % kaikista vangeista. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli 464 (470).

Naisia vangeista oli päivittäin keskimäärin noin 8 (7) %. Tutkintavangeista vajaa kolmannes oli ulkomaalaisia. Muiden kuin sakon muuntorangaistusta suorittaneiden vankeusvankien keskimääräinen laitosaika piteni 9,2 kuukaudesta 9,6 kuukauteen. Tutkintavankeuden keskipituus oli 3,5 (3,4) kuukautta.

Turvallisuustilanne edelleen hyvä

Turvallisuuden osalta tilanne säilyi hyvänä. Karkaamiset suljetuista laitoksista ja luvatta poistumiset avolaitoksista vähenivät hieman, poistumisluvilta palaamatta jäämiset suljetuissa laitoksissa sen sijaan lisääntyivät. Muutokset selittynevät tavanomaisella vuotuisella vaihtelulla.

Vankien välinen väkivalta lisääntyi hieman edellisen vuoden pienen vähenemisen jälkeen.

Yhdyskuntaseuraamukset vähenivät myös

Täytäntöönpantaviksi tulleiden yhdyskuntaseuraamusten määrä laski 320:llä vuoden 2012 tasosta. Myös päivittäinen asiakasmäärä laski 321 henkilöllä. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien päivittäinen keskimäärä oli 3 324. Naisten osuus heistä oli vuoden lopussa 11 (9) %.

Selvimmin laskuun on vaikuttanut törkeiden rattijuopumusten määrän väheneminen, koska yhdyskuntapalvelutuomioista yli puolessa päärikos on rattijuopumus.

Vuoden 2011 marraskuussa käyttöön tullutta valvontarangaistusta tuli viime vuonna täytäntöön -pantavaksi yhteensä 227. Sen aloittaneita oli 196 ja suorittaneita 162. Suoritettu aika oli keskimäärin 64 päivää, missä on kasvua edellisestä vuodesta 20 päivää.

Myös valvontarangaistuksen aloittaneista valtaosa on tuomittu liikennejuopumuksesta. Suurin osa oli aikaisemmin suorittanut yhdyskuntapalvelua ja/tai vankeutta.

Avolaitospäivän hinta aleni

Eri seuraamusten täytäntöönpanon hinta vaihtelee. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano käyttöönottovaiheessa olevaa valvontarangaistusta lukuun ottamatta on huomattavasti edullisempaa kuin vankeusrangaistusten täytäntöönpano. Täytäntöönpano suljetussa laitoksessa tulee kalliimmaksi kuin avolaitoksessa tai koevapaudessa.

Yhdyskuntapalvelussa päivähinta oli viime vuonna sama kuin edellisvuonnakin eli 14 euroa. Suljetussa vankilassa päivähinta nousi 215 euroon (211), avolaitospäivän hinta jopa laski 162 euroon (170) ja valvotussa koevapaudessa hinta oli 70 euroa (67). Valvontarangaistuksessa päivähinta oli 150 (182).

Tiukkaa taloudenpitoa

Tiukasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta Rise pysyi määrärahakehyksessään. Rikosseuraamusalan kokonaiskustannukset olivat 243,1 milj. euroa ja tulot 14,3 miljoonaa euroa.

Laitos on vähentänyt henkilöstöään kahden viimeisimmän vuoden aikana 127 henkilötyövuotta. Tuottavuusohjelmavähennykset (309 htv) huomioiden Rikosseuraamuslaitos on vähentänyt vuodesta 2005 alkaen yhteensä 436 (13,6 %) henkilötyövuotta.

Henkilöstövähennyksistä johtuen mm. uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rangaistusten vaikuttavuuteen liittyviä ohjelmia ja rangaistusajansuunnitelman mukaista toimintaa ei aina kyetä järjestämään vangin tarpeiden mukaisesti.

Riskinä on, että tulevat henkilöstövähennykset voivat vaarantaa myös työturvallisuutta. Jo nyt mm. vankikuljetuksia joudutaan usein tekemään yhden vartijan voimin tai vastaavasti vanginkuljetustehtävien sujumista joudutaan varmistamaan ottamalla osastoilta vartijoita, jolloin osastot toimivat vajaamiehityksellä.

Työhyvinvointi parani kuitenkin

Henkilöstön kokonaismäärä oli viime vuonna 2938, joista oli vartiointi- ja valvontatehtävissä lähes puolet eli 48 %. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa puolestaan oli 7 (8) % henkilöstöstä eli kaikkiaan 209.

Alan työtyytyväisyys on parantunut, ja työhyvinvointi-indeksi saavutti valtion keskiarvon.

Toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu Risen monistesarjassa ja kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, 029 56 88400 ja ylijohtaja Tuula Asikainen, p.029 56 88505.