Vankeja ei vapauteta säästösyistä eikä häpeärangaistus kuulu suomalaiseen seuraamusjärjestelmään

Julkaistu 29.8.2014

Pääjohtaja Esa Vesterbacka haluaa oikaista julkisuudessa olleita näkemyksiä vankien vapauttamisesta säästösyistä ja häpeärangaistuksen käytöstä Suomessa.

Valtioneuvoston keväällä 2014 tehty kehyspäätös merkitsee mittavia säästöjä Rikosseuraamuslaitokselle. Kehyspäätöksen mukaiseen määrärahakehykseen sopeutuminen edellyttää vankilaverkoston supistamista ja henkilöstön määrän vähentämistä. Säästötoimien valmistelu on jo käynnistynyt Rikosseuraamuslaitoksessa. Säästöt eivät kuitenkaan ole syy vankien määrän vähenemiseen eikä peruste vapauttaa vankia vankilasta. Näin ei myöskään ole menetelty eikä menetellä. Rikosseuraamuslaitos toimeenpanee tuomioistuimen tuomitsemat rangaistukset voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Vankeuden sisältönä on vapauden menetys tai sen rajoittaminen. Häpeärangaistus ei kuulu Suomen seuraamusjärjestelmään eikä nykyaikaiseen, inhimilliseen rangaistuksen täytäntöönpanoon. Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana. Rikosseuraamuslaitoksen käsityksen mukaan häpeärangaistus ei voi olla vankeudelle vaihtoehtoinen rangaistus tulevaisuudessakaan.

Esa Vesterbacka
pääjohtaja