Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimiston toimipaikat yhteensä 60 vuotta

Julkaistu 1.10.2014

Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimisto ja sen Seinäjoen toimipaikka juhlivat yhteisiä 60-vuotissyntymäpäiviään kulttuurikeskus Vanha Paukussa Seinäjoella keskiviikkona 1.10.2014 klo 12:00 alkaen. Tilaisuudessa ovat juhlapuhujina Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä ja Rikosseuraamuslaitoksen ylijohtaja Tuula Asikainen.

Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimisto perustettiin v.1974 silloisen Kriminaalihuoltoyhdistyksen aluetoimistona ja Seinäjoen aluetoimisto v.1993. Ne yhdistettiin v.2006.

Juuret yli 100 vuoden takaa

Yhdyskuntaseuraamustyön voidaan katsoa massamme alkaneen, kun Suomen Vankeusyhdistys (Fängelseföreningen i Finland) perustettiin vuonna 1870. Lähtökohtana tuolloin oli vaikeissa oloissa vankeustuomiotaan suorittavien auttaminen ja huolto.

Yhdistyksen tehtäviin on kuulunut mm. vankilatyö ja jälkihuolto, nuoriin rikoksentekijöihin liittyviä lakisääteisiä tehtäviä (1930-), työleiritoimintaa (1930-1974), ja vankilasta ehdonalaisesti vapautuneiden valvontaa (1931-).

Yhdistyksen nimi muutettiin Kriminaalihuolto ry:ksi v. 1966. Sotien jälkeisenä aikana alettiin myös perustaa toimipisteitä isompiin taajamiin, kuten ensin Tampereelle ja Turkuun. Viimeisinä aluetoimistoina perustettiin mm. Kouvola ja Seinäjoki 1990-luvun alkuvuosina. Enimmillään kriminaalihuollolla oli 21 aluetoimistoa.

Julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi

Vapaaehtoinen yhdistystoiminta päättyi v. 1975, jolloin säädettiin kriminaalihuoltoa koskeva valtionosuuslaki, jossa myös ensimmäisen kerran määriteltiin kriminaalihuollon tehtävät Suomessa. Julkisoikeudellinen Kriminaalihuoltoyhdistys aloitti toimintansa. Se sai rahoituksensa oikeusministeriön hallinnonalalta. Toimintaa valvottiin silloisen Vankeinhoito-osaston kautta, jonne perustettiin kriminaalihuollon ylitarkastajan virka.

Kriminaalihuoltoyhdistyksen Vaasan aluetoimisto on perustettu 1974 ja sen johtajana toimi eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 2010 asti Virve Airaksinen. Seinäjoen aluetoimisto perustettiin 1993, johtajana Erkki Teitti vuoteen 2006, jolloin toimistot yhdistettiin. Keski-Pohjanmaa oli osa Vaasan, sittemmin Pohjanmaan aluetoimiston aluetta. Organisaatiomuutoksessa 2010 Kokkolan paikallistoimisto siirtyi Oulun alaisuuteen. Vuodesta 2010 Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimistolla ja Vaasan vankilalla on yhteinen johtaja, Taina Nummela.

Yhdyskuntapalvelu syntyy

Lakisääteisiksi tehtäviksi vahvistettiin henkilötutkinta ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta (laki nuorista rikoksentekijöistä v. 1940), oikeusedustus (vuoteen 1993) ja ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta. Muuna kuin lakisääteisenä kriminaalihuoltotyönä oli edelleen asumispalveluja (asuntolat, tukiasunnot) ja työtoimintaa toimintakeskuksissa. 1990-luvulla näistä vapaaehtoisista tehtävistä vähin erin luovuttiin, koska niiden katsottiin kuuluvan kunnan toimialaan.

Vuoden 1991 alusta Suomessa otettiin käyttöön yhdyskuntapalvelu eräissä tuomiopiireissä aluksi kokeilulain perusteella, ja v. 1993 alusta kokeilu laajeni koko maahan. Vuoden 1997 alusta yhdyskuntapalvelusta tuli pysyvä rangaistus. Tämä merkitsi ehkä suurinta muutosta kriminaalihuollon siihenastisessa toiminnassa mm. sen takia, että tällöin myös ns. tavalliset kansalaiset tulivat tuntemaan työtämme mm. palvelupaikkojen yhdyshenkilöinä toimiessaan.

KHL:stä Riseen

Kriminaalihuollon toiminta valtiollistettiin 1.8.2001, ja Kriminaalihuoltolaitos (KHL) perustettiin itsenäisenä virastona Vankeinhoitolaitoksen rinnalle. Viimeisin vaihe tässä kehityksessä on näiden molempien laitosten yhdistyminen Rikosseuraamuslaitokseksi v. 2010. Rikosseuraamuslaitokseen kuuluu vankiloita ja yhdyskuntaseuraamustoimistoja.

Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimistolla ja Vaasan vankilalla on nykyisin yhteinen johtaja Taina Nummela. Seinäjoen toimipaikan johtajana on perustamisesta alkaen toiminut apulaisjohtaja Erkki Teitti.

– Alan kehitys jatkuu. Vuodesta 2011 tehtäviimme on kuulunut uuden valvontarangaistuksen täytäntöönpano. Ensi vuonna astuu voimaan myös kokonaan uusi laki yhdyskuntaseuraamuksista, jossa kootaan yhteen nykyinen eri aikoina ja jonkin verran erilaisista lähtökohdistakin koostuva pykäläviidakko. Myös asiakastyön sisällöllinen kehittäminen on meneillään, sanoo juhlapäivänä apulaisjohtaja Erkki Teitti.

Lisätietoja: johtaja Taina Nummela, p. 029 56 83840 ja p.050 389 1508 ja apulaisjohtaja Erkki Teitti, p. 029 56 80604 ja p. 040 842 7584