Risen pääjohtaja Esa Vesterbacka Iltalehdessä tänään (12.11.2014) olleen uutisen johdosta

Julkaistu 12.11.2014

Rikosseuraamuslaitos on joulukuussa 2013 tekemälläni päätöksellä siirtänyt Hämeenlinnan vankilaan sijoitetun johtajan Tuomo Kärjenmäen viran Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnalliseen täytäntöönpanoyksikköön Turkuun 1.1.2014 alkaen sekä muuttanut viran nimen erityisasiantuntijan viraksi.

Päätös pohjautui Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen esitykseen. Sen tekemän perusteellisen selvitysten perusteella oli ilmeistä, että Tuomo Kärjenmäellä ei ollut edellytyksiä jatkaa johtajan tehtävässä.

Hämeenlinnan vankilan työyhteisössä johtajan ja henkilökunnan välinen tilanne oli niin kärjistynyt, että Rikosseuraamuslaitoksen oli tehtävä muutoksia organisaatiossa tilanteen rauhoittamiseksi. Hämeenlinnan vankilan henkilökunnalla oli mm. vireillä useita oikeusjuttuja Kärjenmäkeä vastaan. Samoin Kärjenmäki oli ryhtynyt oikeustoimiin omia alaisiaan vastaan.

Kärjenmäki on omalla toiminnallaan merkittävässä määrin vaikuttanut ongelmien ja konfliktien syntymiseen. Hänen käyttäytymisensä on ollut johtajalle sopimatonta, eikä sovittelu ole johtanut tilanteen paranemiseen.

Tilanne Hämeenlinnan vankilassa parani aluekeskuksen käsityksen mukaan sinä aikana, kun Kärjenmäki oli jo aiemmin noin kolmen vuoden ajan siirrettyinä muihin tehtäviin. Kärjenmäki hoiti tuolloin omalla suostumuksellaan muita kuin esimiestehtäviä.

Johtajan virka on Rikosseuraamuslaitoksen yhteinen virka, joten sen siirtäminen ei Rikosseuraamuslaitoksen käsityksen mukaan edellytä virkamiehen suostumusta. Viran nimen muuttaminen perustui tehtävien muuttamiseen.

Tuomo Kärjenmäen tekemän valituksen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lokakuussa kumonnut Rikosseuraamuslaitoksen päätöksen. Hallinto-oikeus katsoo, että Kärjenmäen virkaa on muutettu niin olennaisesti, että virka on muuttunut kokonaan toiseksi viraksi ja päätetty virkajärjestely vastaa tosiasialliselta luonteeltaan virkamiehen siirtämistä toiseen virkaan.

Valtion virkamieslaissa ei ole säädetty mahdollisuudesta siirtää virkamiestä ilman suostumustaan toiseen virkaan. Sillä seikalla, olisiko Kärjenmäen virkasuhde ollut mahdollista irtisanoa valtion virkamieslain 25 §:n nojalla, ei ole merkitystä arvioitaessa viran muuttamista koskevan päätöksen lainmukaisuutta.

Rikosseuraamuslaitos on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus katsoi minut esteelliseksi tekemään Kärjenmäkeä koskevan päätöksen, koska poikani toimi tuolloin Hämeenlinnan vankilan apulaisjohtajan viransijaisena. Hallinto-oikeus ei ole päätöksessään todennut minun yrittäneen vaikuttaa Hämeenlinnan vankilan apulaisjohtajan nimitykseen mutta katsoo kuitenkin, että luottamus puolueettomuuteeni oli vaarantunut.

Poikani on tullut Vankeinhoitolaitoksen palvelukseen vuonna 2004, jolloin itse en ollut Vankeinhoitolaitoksessa työssä. En silloin enkä myöhemminkään ole vaikuttanut poikani etenemiseen tehtävissään. Muu väite on väärä.

Edellä mainittu Tuomo Kärjenmäkeä koskeva päätös ei olisi millään tavalla vaikuttanut poikani asemaan Hämeenlinnan vankilan apulaisjohtajan lyhytaikaisessa (n. 5 kk) sijaisuudessa, enkä katso olleeni esteellinen Kärjenmäkeä koskevan päätöksen tekemiseen. Myös tältä osin on haettu muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.

Esa Vesterbacka
Pääjohtaja
Rikosseuraamuslaitos