Vangeille voi nyt lähettää sähköpostia suljettuun vankilaan

Julkaistu 17.12.2015

Vangit voivat nyt vastaanottaa sähköpostia suljettuun vankilaan. Tähän saakka yhteydenpito vankeihin on onnistunut vain kirjeitse ja puhelimitse sekä tapaamisilla.

Nyt kaikkiin suljettuihin vankiloihin on avattu vankilakohtainen, vankien yhteinen sähköpostiosoite, johon vangille voi lähettää sähköpostia. Uudistuksella pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan vankien yhteydenpitoa omaistensa ja muiden vankilan ulkopuolisten henkilöiden kanssa.

Sähköisen asioinnin projektia Rikosseuraamuslaitoksella vetävä Tuuli Siiskonen huomauttaa, että sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, käyttö on tärkeää arjessa.
– Digitaalisessa ympäristössä toimiminen on kansalaistaito.

Sähköistä asiointia vankiloissa pyritään lähivuosina lisäämään muutenkin muun muassa sallimalla vangeille rajoitettu pääsy internettiin.

Vangille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: vankiposti.[vankilan nimi ilman hakasulkeita]@om.fi
(esim. vankiposti.kerava@om.fi tai vankiposti.mikkeli@om.fi).

Sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee syöttää vangin etu- ja sukunimi sekä viestin tekstikenttään lähettäjän oma etu- ja sukunimi, jotta tiedot viestin lähettäjästä välittyvät vangille.

Tietoturvasyistä järjestelmä poistaa viesteistä kaikki liitetiedostot ja kuvat. Vangille ei toimiteta muuta kuin sähköpostiviesti.

Jos esimerkiksi asianajaja tai muu oikeudenkäyntiavustaja haluaa lähettää vangille sähköpostia, on huomioitava, ettei vanki pääse itse lukemaan viestiä näyttöpäätteeltä. Viesti toimitetaan vangille vankilan henkilökunnan välityksellä. Asiamiehet voivat itse arvioida, voivatko he lähettää viestiä sähköpostin välityksellä.

Jos sähköpostiviesti ei ole ohjeen mukainen, ei sitä toimiteta eteenpäin vangille.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Tuuli Siiskonen p.050 384 9899 ja viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus p. 050 331 0067