Vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten laatu on vähintään tyydyttävää

Julkaistu 1.12.2015

Vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten laatu on vähintään tyydyttävää vankien, yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan mielestä. Vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten välillä laatu kuitenkin eroaa monessa asiassa. Tämä selviää Rikosseuraamuslaitoksen julkaisemasta Yhtenäinen organisaatio – yhtenäinen laatu? -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan vankiloiden henkilökunta pitää tärkeänä kurin ja järjestyksen säilyttämistä. Tämä tekee vankeudesta yhdyskuntaseuraamuksia selkeästi rangaistuksellisemman. Vankeudessa korostuu muodollinen ja etäinen suhde vankeihin.

Kuri ja järjestys eivät ole yhdyskuntaseuraamusten puolella yhtä tärkeitä asioita kuin vankiloissa. Sen sijaan siellä pidetään asiakkaiden auttamista ja tukemista keskeisenä asiana. Yhdyskuntaseuraamuksissa korostuu yksilöllinen asiakassuhde ja siinä onnistuminen. Se tekee yhdyskuntaseuraamuksista vankeutta haavoittuvamman ja laadun kannalta ongelmallisen.

Henkilöstöä myös yhdistävät monet laatutekijät. Stressi ja kiire, ylhäältä tulevat organisatoriset muutokset, resurssien puute sekä näihin liittyvät uhat ja epävarmuudet koetaan laatua heikentävinä asioina molemmissa toiminnoissa. Tästä huolimatta henkilökunta kokee itsensä motivoituneeksi ja tuntee tekevänsä tärkeää työtä.

Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kyselyssä eroja tuli esille tukeen, hyvinvointiin sekä vuorovaikutussuhteisiin liittyen. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat kokevat saavansa vankeja enemmän tukea ja ohjausta erilaisiin ongelmiinsa. He ovat myös vankeja selkeästi tyytyväisempiä vuorovaikutussuhteiden laatuun. Vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa kuvattiin arvostavaksi, luottamukselliseksi ja palveluhenkiseksi.

Tutkimus vahvisti työ- ja organisaatiokulttuurien vaikuttavan siihen, millaiseksi laatu muotoutuu vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten käytännöissä. Tämä tekee laadun arvioinnin haastavaksi. Eroavuuksista huolimatta vankeus ja yhdyskuntaseuraamukset ovat laadun kehittämisen kannalta samantapaisten haasteiden edessä. Haasteet liittyvät henkilökunnan osaamisen ja työkulttuurin lisäksi laajemmin koko organisaatioon ja sen ohjaamis- ja johtamiskäytäntöihin.

Tutkimus on jatkoa vuonna 2012 julkaistulle pilottitutkimukselle, jossa kartoitettiin vankilaelämän laatua neljässä eri vankilassa. Nyt haluttiin saada kokonaisvaltaisempi kuva ottamalla mukaan myös yhdyskuntaseuraamukset. Tutkimus toteutettiin kaikissa Suomen vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa vuonna 2013 tehdyllä kyselyllä, jota täydennettiin haastattelemalla henkilökuntaa ja asiakkaita kolmessa yhdyskuntaseuraamustoimistossa.

Yhtenäinen organisaatio – yhtenäinen laatu? -tutkimus on julkaistu Risen julkaisusarjassa 2/2015 ja on luettavissa Risen verkkosivuilta.

Lisätietoja: erikoistutkija Henrik Linderborg, puh. 029 56 88507 tai 050 402 6652