Vankiterveydenhuolto siirtyy THL:n alaisuuteen

Julkaistu 31.12.2015

Rikosseuraamuslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat

Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikkö (RTHY) siirtyy 1.1.2016 lukien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen (THL) ja siitä tulee Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH).

Muutoksen myötä terveydenhuollon vakinainen henkilöstö siirtyy THL:ään voimassa olevan virkaehtosopimuksen ehdoilla, toimipaikat säilyvät ennallaan ja jatkossakin Rikosseuraamuslaitos vastaa valvonnasta terveydenhuollon tiloissa. Vankien saamiin terveydenhuoltopalveluihin siirto ei vaikuta ainakaan alkuvaiheessa.

Terveydenhuollossa työskentelee noin 200 henkilöä, joista noin puolet toimii vankiloiden poliklinikoilla. Poliklinikoiden lisäksi VTH:on kuuluvat Psykiatrinen vankisairaala, Vankisairaala ja Lääkekeskus.

Lähemmäksi yleistä terveydenhuoltoa

Vankien terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta on vastannut oikeusministeriö, mutta 1.1.2016 alkaen vankiterveydenhuollon järjestämisvastuu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Muutoksen taustalla on ajatus liittää vankiterveydenhuolto kiinteämmin osaksi muuta terveydenhuoltoa ja terveydenhuollon yleisen ohjauksen ja valvonnan piiriin.

- Olemme osa terveydenhuoltoa ja sitä kautta on luonnollista, että olemme sosiaali- ja terveysministeriön alaisena. Siellä on se asiantuntemus ja ymmärtämys, kommentoi siirtoa RTHY:n johtava ylilääkäri Heikki Vartiainen.

Vartiainen näkee siirrolle myös kansainvälisen perusteen.

- Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksen mukaan vankien terveydenhuollon pitäisi kuulua terveysministeriön alaisuuteen.

Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä vahvistettiin presidentin esittelyssä 30.12.2015.

VTH:n uudet yhteystiedot löytyvät Rikosseuraamuslaitoksen www-sivuilta, kunnes VTH:n omat sivut THL:n www-sivuilla ovat käytössä.

Lisätietoja: Risessä tulosjohtaja Pauli Nieminen p. 029 56 88504, VTH:ssa johtaja Heikki Vartiainen p. 029 56 81670 (1.1.2016 alkaen 029 524 5551) ja sekä THL:ssä kehittämispäällikkö Merja Mikkola, p. 029 524 7515

Liitetiedostot