Rikosseuraamuslaitos pitää pahoinpitelyä poikkeuksellisena, kuulustelutilanteiden kehittämistä pohditaan yhdessä Poliisihallituksen kanssa

Julkaistu 5.2.2016

Rikosseuraamuslaitos pitää eilen Helsingin vankilassa tapahtunutta poliisin pahoinpitelyä hyvin vakavana ja poikkeuksellisena tapahtumana. Vastaavaa ei ole tapahtunut vankilassa koskaan aikaisemmin.

Tapauksen seurauksena Rikosseuraamuslaitos on tehnyt Poliisihallitukselle aloitteen pohtia yhdessä mahdollisia tarpeita kehittää menetelmiä ja varautumista vankiloissa suoritettaviin kuulustelutilanteisiin.

Vankiloiden henkilökuntaan vankilassa kohdistuvat väkivaltarikokset ovat harvinaisia. Vankitietojärjestelmään on vuonna 2015 tallennettu 13 ilmoitusta, joissa esiintyy virkamiehen väkivaltainen vastustaminen asiakohtana joko yksin tai muiden joukossa. Vain kahdesta näistä tapauksesta on tehty tutkintapyyntö poliisille.

Yhteensä vankiloista tehtiin viime vuonna 181 rikosilmoitusta, joista 160 suljetuista vankiloista ja 21 avolaitoksista. Tilastossa ei ole eritelty rikosilmoitusten rikoslajeja.

Poliisin rikostutkinnan lisäksi Rikosseuraamuslaitos lähettää Helsingin vankilalle selvityspyynnön tapauksesta.