Kansainvälistyminen merkitsee uusia ajattelutapoja, joustavuutta ja jatkuvaa oppimista

Julkaistu 7.3.2016

Maahanmuuttoon liittyvien uusien ilmiöiden näkyminen myös vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa haastaa henkilökunnan ammatillista osaamista.

Vankka ammattitaito ja organisaation joustavuus ovat keskeisiä varautumiskeinoja toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen uusissa kansainvälisen toiminnan suuntaviivoissa linjataan, millaista erityisosaamista kasvava kansainvälistyminen edellyttää alalta.

Kansainvälinen toiminta rikosseuraamusalalla on muuttunut tietojen vaihtamisesta yhteisiin kehittämishankkeisiin ja tavoitteisiin. Kansainvälistyminen merkitsee uusia ajattelutapoja, joustavuutta sekä jatkuvaa uuden oppimista. Kansainvälinen toiminta on yksi keino kehittää suomalaista rikosseuraamusjärjestelmää entistä paremmaksi ja entistä vaikuttavammaksi.

- Kansainvälisyys ei ole enää valinta, vaan välttämättömyys myös rikosseuraamusalalla, toteaa erityisasiantuntija Virva Ojanperä.

Kansainvälisillä kontakteilla on mahdollista nostaa toimintaa uudelle tasolle. Hankkeiden kautta tehtävä kehittämistyö, tutkimusverkostot sekä säännölliset kontaktit kollegaorganisaatioiden välillä tähtäävät kaikki samaan tavoitteeseen: ammattitaidon parantumiseen. Saadut vaikutteet vaihtelevat tekniseen ratkaisuun liittyvistä konkreettisista ideoista vankilan työskentelytapojen järjestämiseen uudella periaatteella. Alan kansainvälisten järjestöjen kautta päästään osaksi asiantuntijaverkostoja ympäri maailmaa. Myös siviilikriisinhallinnan tehtäviin osallistuu rikosseuraamusalan asiantuntijoita.

Rikosseuraamusalan kansainvälisessä toiminnassa Kiinan ja Venäjän kanssa tehtävä kahdenvälinen yhteistyö on pitkäikäistä. Pohjoismainen ja Baltian maiden kanssa on jo säännöllistä ja mutkatonta asiantuntijatason yhteistyötä, mutta myös hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Virva Ojanperä puh. 050 572 2949, virva.ojanpera@om.fi

Kansainvälisen toiminnan suuntaviivat on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla:
Muita julkaisuja

Linjaukset julkaistaan ruotsiksi ja englanniksi maaliskuun aikana.