Avoimemmat rikosseuraamukset ovat kustannuksiltaan halvempia ja uusimisriskin näkökulmasta vaikuttavampia

Julkaistu 8.4.2016

Avoimemmat rikosseuraamukset ovat suljettuun vankilaan verrattuna sekä kustannuksiltaan halvempia että vaikuttavampia, selviää Rikosseuraamuslaitoksen tuoreesta tilinpäätös- ja toimintakertomuksesta vuodelta 2015.

Viime vuonna vuorokausi suljetussa vankilassa maksoi 214,50 euroa vankia kohden. Avolaitoksessa vastaava kustannus oli 150,30 euroa ja valvotussa koevapaudessa vain 54,20 euroa vuorokausi. Yhdyskuntaseuraamuksista kalleimmaksi yhteiskunnalle tulee valvontarangaistus, jonka kustannus oli noin 91 euroa vuorokausi. Yleisimmän yhdyskuntaseuraamuksen, yhdyskuntapalvelun, vuorokausihinta oli vain 12,70 euroa.

Viiden vuoden seuranta-ajalla, eli vuonna 2010 suoraan vankilasta vapautuneista 50 prosenttia joutui uudelleen vankilaan. Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneista uuden tuomion (vankila, yhdyskuntaseuraamus tai valvontarangaistus) sai vain 35,7 prosenttia. Näin voidaan katsoa, että valvotun koevapauden kautta vapautuminen on vaikuttavampaa uusimisriskin kannalta.

Valvottujen koevapauksien määrä oli noussut edellisvuodesta, mikä vastaa Rikosseuraamuslaitoksen strategista tavoitetta – turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa. Vuonna 2015 valvotussa koevapaudessa oli keskimäärin 209 henkilöä päivissä, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 168. Toisaalta valvotun koevapauden onnistuneesti loppuun suorittaneiden määrä on pysynyt samana ollen 84 prosenttia. Tämän perusteella voidaan arvioida, että asiakasarvioinnissa on onnistuttu, työprosessit ovat kehittyneet ja henkilöstön osaaminen lisääntynyt. Myös avolaitoksissa olevien osuus nousi kahdella prosentilla edellisvuodesta.

Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärät ovat laskeneet jo vuosien ajan. Sekä vankeja (-1 %) että yhdyskuntaseuraamusta suorittavia (-1,5 %) oli vuonna 2015 hieman edellisvuotta vähemmän. Turvallisuustilanne säilyi hyvänä. Karkaamiset suljetuista vankiloista vähenivät. Vuonna 2015 vankilasta karkasi 8, kun edellisvuonna tapauksia oli 13.

Asiakasmäärän lasku on osaltaan helpottanut Rikosseuraamuslaitoksen tuottavuusohjelman ja sopeuttamissuunnitelman mukaisia henkilöstö- ja toimintamenosäästöjä. Rikosseuraamuslaitos on vuosina 2005−2015 vähentänyt 504 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennys näkyy muun muassa vankiloiden arjen toiminnan järjestämisessä. Ohjelmia ja toimintaa ei aina kyetä järjestämään vangin tarpeiden mukaisesti. Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia oli viime vuonna edelleen 27 prosenttia.

Rikosseuraamuslaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400 ja
ylijohtaja Tuula Asikainen, p. 029 56 88 505