Rikosseuraamusalan seminaari kutsuu alan tutkijoita

Julkaistu 23.8.2016

Rikosseuraamuslaitos ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus kutsuvat rikosseuraamusalan tutkijoita, asiantuntijoita ja muita kehittämiseen osallistuvia keskustelemaan alan tutkimuksesta ja tiedon tarpeesta 23.−24.11.2016.

Tutkimus- ja kehittämispäivien tavoitteena on edistää rikosseuraamusalan tutkijoiden ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä sekä alan tutkimuksen tunnettavuutta ja hyödynnettävyyttä Suomessa.

Päivien ohjelma koostuu asiantuntijoiden yleisluennoista ja niiden väliin sijoittuvista rinnakkaisistunnoista. Rinnakkaisistunnoissa tutkijat esittelevät omia tutkimuksiaan ennakkoon lähetettyjen alustusten pohjalta. Esillä voivat olla yhtä hyvin valmiit tutkimustulokset kuin tutkimussuunnitelmat. Aiheet voivat liittyä myös opinnäytetöihin tai laajempiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä muihin alaa koskeviin projekteihin.

Ehdotukset esitelmien ja alustusten aiheiksi lyhennelmäteksteineen tulee toimittaa 15.9.2016 mennessä sähköisesti osoitteeseen: rskk(at)om.fi

Muiden osanottajien ilmoittautuminen sekä seminaarin tarkempi ohjelma: rskk.fi

Lisätietoja: Erikoistutkija (Rise) Henrik Linderborg, p. 029 56 88507, johtaja (RSKK) Hannu Kiehelä, p. 02956 65030 (etunimi.sukunimi(at)om.fi)