Keravan vankilan toiminta sen nykyisessä päärakennuksessa keskeytetään

Julkaistu 28.10.2016

Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat yhdessä todenneet, että Keravan vankilan toiminta sen nykyisessä päärakennuksessa keskeytetään palotarkastuksessa ilmenneiden puutteiden takia. Päätös perustuu paloviranomaisen 21.10.2016 tekemään tarkastukseen, ja siitä 28.10.2016 julkaisemassaan pöytäkirjassa esille tuomiin puutteisiin sekä niistä aiheutuviin riskeihin.

Päärakennuksessa olevat vangit tullaan sijoittamaan muihin laitoksiin 28.11.2016 mennessä erikseen tehtävän suunnitelman mukaisesti. Päärakennuksessa toimii vankilan suljettu osasto, jossa on 95 vankipaikkaa. Toiminnan keskeyttämisestä aiheutuvien muiden toimenpiteiden suunnittelu aloitetaan välittömästi.

Keravan vankilan avovankilaosaston toiminta jatkuu normaalisti. Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöt jatkavat aikaisemmin aloitettua uuden avolaitosvankilan suunnittelua vankila-alueelle nyt todetun tilanteen huomioiden.

Keravan vankilan päärakennus on valmistunut 1891 ja päärakennukseen kiinteässä yhteydessä oleva itäsiipi 1931. Molemmat on peruskorjattu ja ajanmukaistettu 1982, jolloin rakennuksiin lisättiin mm. koneellinen ilmanvaihto ja sellikohtaiset WC-tilat. Peruskorjaus on tehty sen ajan rakennusmääräysten mukaisesti.

Lisätietoja:
pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400, Rikosseuraamuslaitos
aluejohtaja Katri Järvinen, p. 029 56 81101, Rikosseuraamuslaitos
Keravan vankilan johtaja Eeva Säisä, p. 050 466 1963, Rikosseuraamuslaitos
Toimialajohtaja Jari Panhelainen, p. 0205 811 357, Senaatti-kiinteistöt