Millainen on tulevaisuuden vankila?

Julkaistu 10.10.2016

Miten digitalisaatio ja lähityö muuttavat suomalaista vankilaa? Mitä on normaalius vankilassa nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia muutosvoimia vankiloihin kohdistuu? Miltä Suomen vankeinhoito näyttää eurooppalaisin silmin?

Muun muassa näitä kysymyksiä Rikosseuraamuslaitos pohtii yhteistyökumppaneidensa kanssa Tulevaisuuden vankilat -seminaarissa 10.−11.10. Helsingissä.

Seminaarin taustalla on viime keväänä päättynyt Euroopan komission rahoittama Prisons of the Future -kehittämishanke. Hankkeen taustavaikuttajana toimi alan eurooppalainen järjestö EuroPris. EuroPrisin tehtävänä on parantaa Euroopan maiden keskinäistä yhteistyötä vankiloita koskevissa kysymyksissä. Järjestössä on tällä hetkellä 27 jäsenmaata. Myös Rikosseuraamuslaitos toimii aktiivisesti EuroPrisin verkostoissa ja asiantuntijaryhmissä sekä hyödyntää kokous- ja seminaaritarjontaa.

Tulevaisuuden vankilat -seminaarissa keskustelua johdattelevat kansainväliset vieraat. Ensimmäinen puhuja, Gustav Tallving, esittelee Prisons of the Future -hanketta ruotsalaisesta näkökulmasta. Tallving työskentelee asiantuntijana Ruotsin vankila- ja yhdyskuntaseuraamusten hallinnossa, Kriminalvårdenissa. Tallving kertoo tilaisuudessa myös Ruotsin vankilajärjestelmässä meneillään olevista kehityshankkeista.

EuroPris-järjestön puheenjohtaja Hans Meurisse visioi seminaarissa tulevaisuuden vankilaa hyödyntäen laajaa tuntemustaan eri Euroopan maiden vankilajärjestelmistä. Hänet tunnetaan alalla innovatiivisena ideoijana ja vaikuttajana, joka korostaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Meurisse on toiminut Belgian vankeinhoitolaitoksen pääjohtajana vuodesta 2006 lähtien. Vankilan johtamisesta hänellä on kokemusta Ghentin vankilasta 1999−2006. Meurissen puheenjohtajuuden aikana EuroPrisistä on kehittynyt laaja ja ammatillisesti laajasti vaikuttava verkosto.

Digitalisaation vaikutuksista belgialaisiin vankiloihin tulee seminaariin kertomaan johtaja Elsa van Herck. Hän on toiminut johtajana Beverenin vankilassa, jossa otettiin ensimmäisenä käyttöön niin sanottu Prison cloud -järjestelmä (Vankilapilvi). Tämä on vankilan sisäinen sähköinen palvelujärjestelmä, jota vanki voi käyttää sellistä käsin. Tämän vuoden alusta lähtien van Herck on toiminut Belgian vankeinhoitolaitoksen kiinteistöistä ja logistiikasta vastaavan osaston johtajana. Hän kuuluu myös EuroPrisin sisällä toimivan kiinteistökysymysten ja logistiikan asiantuntijaryhmään.

Muita puhujia seminaarissa ovat muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka ja toimitilapäällikkö Kauko Niemelä.

Lisätiedot ja seminaarivieraiden haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 050 331 0067