Pääjohtaja Esa Vesterbacka: Jokaisessa arkisessakin vuorovaikutustilanteessa on mahdollisuus edistää vankien muutostyötä

Julkaistu 11.11.2016

Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnissä lähityöhanke, jolla pyritään lisäämään vuorovaikutusta vankien ja henkilökunnan välillä sekä yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä sellin ulkopuolista aikaa erityisesti niiden vankien osalta, jotka elävät kaikkein suljetuimmissa oloissa. Tavoitteena on myös tehdä kentän työ entistä näkyvämmäksi.

"Aktivoiva vuorovaikutus ja lähityö ovat keskiössä tässä tehtävässä ja tulevaisuuden risealan työssä entistä vahvemmin. Myös parhaillaan jalkauttamisvaiheessa olevassa vankilakonseptissa lähityön kehittäminen on keskeisessä asemassa", sanoi Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka Risen johdon neuvottelupäivillä pitämässään puheessa.

"Lähityöhankkeen tavoitteiden taustalla ovat toimintaympäristössämme tapahtuneet ja jatkuvasti tapahtuvat muutokset: valtion talouden säästöt ja digitalisaatio, lainsäädännön vaatimukset, laillisuusvalvontaviranomaisten kannanotot ja kansainväliset suositukset."

Lähityön tavoitteena on rangaistusten vaikuttava täytäntöönpano, jossa rikosseuraamusasiakkaita motivoidaan ja valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan. Lähityötä toteutetaan kaikissa kohtaamisissa ja arkipäivän tilanteissa vankien ja myös yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kanssa.

"Lähityön sisältönä voi olla esimerkiksi vangin neuvominen, perehdyttäminen vankilan sääntöihin ja toimintaan, asioiden hoitaminen, keskustelu ja kuuntelu, vangin toimintaan puuttuminen ja ohjaaminen sekä motivointi toimintaan. On muistettava, että jokaisessa arkisessakin vuorovaikutustilanteessa on mahdollisuus edistää vankien muutostyötä ja elämänhallintaa", Vestebacka jatkoi.

Lähityön kehittämisellä on mahdollista monipuolistaa toimenkuvia ja lisätä työn mielekkyyttä, kun vankiloilla, eri ammattiryhmillä ja yksittäisillä virkamiehillä on mahdollisuus kehittää itse työtään omaan toimintaympäristöönsä sopivaksi. Myös rangaistusajan suunnitelmatyöskentelyä on mahdollista tehostaa tätä kautta. Koulutuksella ja esimiestyön tuella saadaan lisää työvälineitä ja – keinoja haastaviin tilanteisiin.

"Kun vankiloissa kokonaisvaltaisesti panostetaan vuorovaikutukselliseen lähityöhön, niistä on mahdollisuus tehdä oppimisympäristöjä, joissa every contact matters!", pääjohtaja päätti puheensa.

Johdon neuvottelupäivillä 9.-10.11. julkistettiin Muutoksentekijät-julistekampanja, jonka tavoitteena on herättää keskustelua lähityöstä ja pitää hankkeen tavoitteet työntekijöiden mielessä arjen työn keskellä.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi