Riitta Kari on Rikosseuraamuslaitoksen uusi kehitysjohtaja

Julkaistu 20.1.2020

Rikosseuraamuslaitos on nimittänyt Riitta Karin määräaikaiseksi kehitysjohtajaksi. Kari aloittaa työskentelyn Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä 1.2.2020. Tradenomi (ylempi AMK) Kari siirtyy työtehtävään Satakunnan vankilan ja Porin yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajan tehtävistä.

Kari on työskennellyt Rikosseuraamuslaitoksessa pitkään esimies-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Työnsä Kari kokee yhteiskunnallisesti merkittäväksi ja vaikuttavaksi.

"Toimintaympäristön muuttuessa myös Rikosseuraamuslaitoksen tulee olla muutoksessa mukana aktiivisesti osallistuen, kehittäen ja kehittyen. Verkostoyhteistyön toimivuus niin ulkoisesti kuin Risen sisäisesti on olennaisen tärkeää työn onnistumisen kannalta. Samoin kuin Risen palveluiden jatkuva kehittäminen, jotta ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden ja vankien tarpeisiin", Kari painottaa.

Rikosseuraamuslaitoksessa kehitysjohtaja johtaa Seuraamusten vaikuttavuus -yksikköä. Kehitysjohtajalle kuuluu muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen palvelukykyyn ja vaikuttavuuteen liittyvien kehittämishankkeiden käynnistämistä, koordinointia ja seurantaa.

Tänä vuonna tehtävän Rikosseuraamuslaitoksen organisaation rakenteiden arvioinnin takia Karin nimitys kehitysjohtajaksi on määräaikainen 1.2.2020–31.12.2020.

Lisätiedot:

Rikosseuraamuslaitos
Arto Kujala, pääjohtaja
puh. 029 56 88500