Niina Kallio-Nordlund on Rikosseuraamuslaitoksen uusi täytäntöönpanojohtaja

Julkaistu 21.2.2020

Rikosseuraamuslaitos on nimittänyt Niina Kallio-Nordlundin Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikön määräaikaiseksi täytäntöönpanojohtajaksi 1.3.–31.12.2020. Kallio-Nordlund on työskennellyt 12 vuotta julkisella sektorilla erilaisissa johtamis- ja lakimiestehtävissä. Täytäntöönpanojohtajan tehtävään hän siirtyy säädös- ja määräysvalmistelun lakimiehen sekä veroasiamiehen tehtävästä.

Kallio-Nordlundilla on OTM-tutkintoa täydentämässä varatuomarin (VT) arvo sekä johtamistehtäviä tukeva talousjohtamisen HTM-tutkinto ja johtamisen eMBA-tutkinto. Hän kirjoittaa parhaillaan prosessioikeudellista väitöskirjaa.

"Rikosseuraamusala on erittäin mielenkiintoinen useita ammatillisia aloja poikkileikkaava sektori, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on erityisen suuri. Odotan täytäntöönpanojohtajan tehtävältä asiantuntijaorganisaation johtamisen ja juridiikan yhdistävää roolia, jossa pääsen antamaan oman panokseni myös muutosjohtamisessa. Odotan moniammatillista yhteistyötä, verkostoitumista ja oman alansa huippuasiantuntijoiden kanssa työskentelyä. Minulle Rikosseuraamuslaitos näyttäytyy houkuttelevana työpaikkana, jonka arvot vastaavat omia arvojani", kertoo Kallio-Nordlund odotuksistaan tulevaa tehtäväänsä kohtaan.

Kallio-Nordlundin nimitys täytäntöönpanojohtajaksi on määräaikainen tänä vuonna tehtävän Rikosseuraamuslaitoksen rakenteita ja johtamisjärjestelmää arvioivan Rise 2.0 -hankkeen takia.

Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö huolehtii vankeusrangaistusten, valvontarangaistusten ja sakon muuntorangaistusten muodollisesta täytäntöönpanosta sekä yhdessä täytäntöönpanon yhdyshenkilöiden kanssa tutkintavankeuden hallinnollisesta toimeenpanosta. Täytäntöönpanojohtaja ratkaisee rangaistusaikapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Täytäntöönpanoyksikön päätoimipaikka sijaitsee Turussa ja muut toimipaikat Kuopiossa, Oulussa ja Vantaalla.