Rikosseuraamuslaitoksen johto tiedostaa henkilökunnan jaksamisen haasteet – henkilökunnan määrä nykymuotoisessa toimitilaverkostossa ei riittävä

Julkaistu 27.2.2020

Vankilavirkailijain liitto (VVL) ry on tiedottanut olevansa tyytymätön Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) johtoryhmän tekemiin linjauksiin, jotka koskevat vankiloiden henkilökunnan työaikoja sekä olevansa huolestunut henkilökunnan jaksamisesta. Työaikoja ja vankiloiden varallaolojärjestelmää muutettiin 1.1.2020 alusta voimaan tulleen uudistetun työaikalain muutosten mukaisesti.

Uuden työaikalain mukaan aika, jonka työntekijä velvoitetaan olemaan työpaikalla, on aina työajaksi luettavaa aikaa. Laki ei enää tunne Rikosseuraamuslaitoksessa aikaisemmin noudatettua varallaoloa.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön päätöksen mukaan työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana 11 tunnin keskeytymätön lepoaika kaikissa yksiköissä tasapuolisesti, koska se on myös yhdenvertaista. Lepoaikaan liittyvää säädösmuutosta perustellaan sillä, että se suojaa työntekijää liialliselta kuormitukselta.

- Rikosseuraamuslaitoksen johto tiedostaa ongelmat henkilökunnan jaksamisessa ja otamme asian hyvin vakavasti. Me emme näe, että ongelmien perussyynä on uuden työaikalain pidentynyt lepoaika jaksotyössä, vaan se on henkilökunnan vähyys. Meillä on tehtäviimme nähden liian vähän henkilökuntaa ja haasteita tuo myös nykymuotoinen toimitilaverkosto, joka sitoo henkilökuntaa epätarkoituksenmukaisella tavalla, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala.

Työntekijöiden hyvinvointi, jaksaminen sekä turvallisuus ovat Rikosseuraamuslaitoksessa erittäin tärkeitä. Turvallisuuteen on jo nyt kohdistettu useita toimenpiteitä.

- Kaikessa toimimme aina lain puitteissa. On selvää, että Rikosseuraamuslaitoksen kokoisessa organisaatiossa lakimuutokset eivät miellytä kaikkia. Palaute otetaan vakavasti ja parhaillaan uuden työaikalain käytäntöjä ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Jatkamme keskustelua henkilöstön ja sitä edustavien järjestöjen kanssa. Meillä on ollut myös muutaman vuoden työaika-asioiden yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut lisätä yhteistä ymmärrystä työaika-asioista. Muutosten läpivienti ja uusiin toimintatapoihin tottuminen vievät aina aikaa, sanoo Kujala.

Rikosseuraamuslaitoksessa on kokonaisuudessaan noin 2600 työntekijää. Palautetta työaikamuutoksesta on tullut vain osalta vartijoista, jotka tekevät jaksotyötä. Vartijan virkoja on noin 1200. Työaikalinjausten vaikutuksia selvitetään, jonka jälkeen tehdään tarvittaessa asian vaatimia jatkotoimia.

Lisätiedot:
Rikosseuraamuslaitos, HR-johtaja Marko Oresmaa, marko.oresmaa(at)om.fi, 029 56 88455
Rikosseuraamuslaitos, viestintäasiantuntija Anna Kotaviita, anna.kotaviita(at)om.fi, 050 598 3210

Lue myös muut aiheesta:
Rikosseuraamuslaitoksen työaikamuutosten taustalla on uusi työaikalaki, keskustelua jatketaan liittojen kanssa (28.11.2019)

Vankiloiden henkilökunnalla on johdon tuki ja selkeät toimintamallit myös turvallisuusasioissa (13.5.2019)