Rikosseuraamuslaitos ja Tampereen yliopisto yhteistyössä: vankien kuntoutusta virtuaalimaailmassa testataan

Julkaistu 4.2.2020

Rikosseuraamuslaitoksen Älykäs vankila -hanke tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa testaamalla virtuaalisten luontoympäristöjen vaikutusta vankien hyvinvointiin ja vankila-aikaiseen käyttäytymiseen. Testattavia ympäristöjä ovat virtuaalinen metsä, meri ja purjehtiminen sekä kiipeily.

Pilottilaitoksina toimivat Riihimäen vankila ja Turun vankila, joissa virtuaaliympäristöä tarjotaan erityisesti niille vangeille, jotka ovat eristetyissä olosuhteissa ja joilla mahdollisuudet muihin toimintoihin ovat rajatut. Lisäksi pilottiin tulee myöhemmin keväällä mukaan Helsingin vankila, jossa virtuaalitodellisuutta testattiin omana projektina jo viime vuonna.

"Vankien kokemuksista kerätään tietoja, joiden avulla pohditaan virtuaaliympäristöjen laajempaa hyödyntämistä vankien kuntoutuksessa", kertoo Rikosseuraamuslaitoksen Älykäs vankila -hankkeen projektipäällikkö Pia Puolakka.

"Keskeisin pilotissa testattava virtuaaliympäristö on virtuaalinen metsä, joka on kehitetty Tampereen yliopiston Restorative Virtual Environments -hankkeessa", kertoo yliopistotutkija Jussi Rantala Tampereen yliopistosta.

Hankkeen rahoitti Business Finland, ja sen tarkoituksena oli kartoittaa virtuaalisten luontoympäristöjen mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä psykologisen ja fysiologisen palautumisen kautta. Vangit ovat hankkeen kannalta yksi kiinnostavista kohderyhmistä, sillä heillä ei ole pääsyä oikeaan luontoon.

Virtuaalitodellisuuslaseilla toteutettava pilotti on tutkimuksellisesti kiinnostava myös siksi, että aikaisemmin vankiloissa on käytetty luontoympäristöjen näyttämiseen lähinnä televisioita tai videoprojektoreita. Tutkimustuloksena todettiin, että luontoympäristöjä katselleet vangit raportoivat enemmän rauhallisuuden ja empaattisuuden tunteita, olivat vähemmän herkkiä ärsyyntymään ja syyllistyivät vankilassa vähemmän väkivaltaisiin rikkomuksiin kuin vertailuryhmä. Myös vankilahenkilökunnan havainnot vahvistivat nämä kokemukset. (ks. lähde)

Lähteet:

Nadkarni, M., Hasbach, P., Thys, T., Crockett, E. & Schnacker, L.: Impacts of nature imagery on people in severely nature‐deprived environments. Frontiers in Ecology and the Environment, 15(7), 2017).

Lisätietoja:

Pia Puolakka, projektipäällikkö
Rikosseuraamuslaitos, Älykäs vankila -hanke
pia.puolakka@om.fi
p. 050 528 9042