Risen organisaatiorakenteita ja johtamisjärjestelmää arvioidaan Rise 2.0 -hankkeessa

Julkaistu 12.2.2020

Risen organisaatiorakenteita ja johtamisjärjestelmän kehittämistarpeita arvioiva Rise 2.0 -hanke on käynnistynyt. Rise 2.0 taustalla on oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimuksen tavoite, minkä mukaan Rise laatii ehdotuksen organisaatiorakenteiden kehittämistarpeista kesäkuun loppuun mennessä.

Arviointihankkeen työskentelyn lähtökohtana on Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa säätelevät normit sekä vahvistettu strategia ja siihen kirjatut toimenpiteet. Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan strategian toteuttamisen edellyttämät keskeiset toimenpiteet vuosille 2021 – 2026
  2. Toisessa vaiheessa hanke luonnostelee strategiaan kirjattavien toimenpiteiden edellyttämiä käytännön muutoksia Rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa ja toimintatavoissa.
  3. Kolmannessa vaiheessa hanke arvioi johtamisen kehittämistarpeita strategian toteuttamisen edellyttämien toimenpiteiden, toiminnallisten muutosten ja toimintatapojen kehittämisen näkökulmista.
  4. Neljännessä vaiheessa hanke arvioi organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmän kehittämistarpeita aikaisempien työvaiheiden pohjalta ja laatii esityksensä Rikosseuraamuslaitoksen johdolle ministeriölle tehtävän ehdotuksen pohjaksi.

Rise 2.0:n eri työvaiheissa otetaan huomioon aikaisemmin toteutetuissa ulkoisissa arvioinneissa esille nostetut suositukset, kuten oikeudellisten palvelujen ja ohjauksen vahvistaminen, arviointitoiminnan valtakunnallinen järjestäminen, aluerakenteeseen liittyvät haasteet sekä tarve parantaa organisaation kykyä toteuttaa omaa strategiaansa ja varmistaa organisaation yhtenäisyys ja toiminnallinen yhdenmukaisuus.

Työssä tulee lisäksi arvioida vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutuksia organisaation kykyyn kehittää joustavasti toimintaansa tietoperusteisesti, kykyyn verkostoitua yhteiskunnan normaalipalveluihin sekä valmiuksiin edistää ja hyödyntää henkilökunnan osaamista. Rise 2.0 tavoitteena on osaltaan kehittää toiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tehostaa Rikosseuraamuslaitoksen kykyä toteuttaa oman strategiansa vaikuttavuustavoitteita: rikoksettomuutta, turvallisuutta ja oikeusturvaa.

Arvioinnin lähtökohtana on nykyinen toimipaikkaverkosto eikä hankkeessa tavoitella myöskään henkilökunnan vähentämistä. Arviointihankkeen toimikausi on 1.1.2020 – 29.5.2020.

Lue myös:
Arvioinnit Rikosseuraamuslaitoksen toiminnasta valmistuneet (18.4.2019, oikeusministeriö)