Rise 2.0 -hankkeessa kehitetään yhä yhtenäisempää Rikosseuraamuslaitosta

Julkaistu 27.5.2020

Uudistus yhtenäistää Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa valtakunnallisesti, kehittää johtamisjärjestelmää sekä turvaa tasalaatuiset palvelut rikosseuraamusasiakkaille. Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Riitta Kari kertoo, mistä Rise 2.0 -hankkeessa on kyse.

Rise 2.0 -hankkeessa uudistetaan organisaatiota ja johtamista

Rise 2.0 -hanke käynnistettiin tammikuussa 2020 organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa.

Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Riitta Kari on nimetty puheenjohtajaksi valmistelutyöryhmään, joka vastaa kehittämistoiminnan uudistamisesta hankkeessa. Karin luotsaaman valmisteluryhmän lisäksi hankkeessa toimivat valmistelutyöryhmät operatiivisen toiminnan, asiakasprosessien ja tukipalveluiden kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on, että Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ohjaavat periaatteet toteutuisivat tasavertaisesti paikkakunnasta riippumatta.

– Hankkeen myötä Rikosseuraamuslaitoksen arvot, strategia ja lainsäädäntö tulevat aiempaa näkyvämmin esiin niin johtamisessa kuin arkityössäkin valtakunnallisesti, Kari kertoo.

Tavoitteena rikoksettomaan elämään valmentava oppimisympäristö

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Rikosseuraamuslaitoksen toimintatapojen yhtenäistäminen. Kari nostaa esimerkiksi asiakasprosessit, jotka hankkeen myötä kuvataan aina rangaistuksen aloittamisesta vapautumiseen. Asiakasprosessien kehittämistä ohjaa ajatus Rikosseuraamuslaitoksesta rikoksettomaan elämään valmentavana oppimisympäristönä.

– Asiakkaista puhuttaessa on tärkeää puhua valmentamisesta, jossa asiakkaan kohtaaminen on tärkeää. Asiakaslähtöisyyden lisäksi valmentavan otteen, dynaamisen turvallisuuden ja toiminnan oikeudellisuuden tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Tässä lähityö on keskeisessä roolissa, Kari kertoo.

Rikoksettomaan elämään valmentamisessa hyödynnetään asteittaista vapautumista aiempaa enemmän. Tavoitteena on, että jatkossa vanki vapautuisi pääsääntöisesti valvotun koevapauden kautta.

Yhteistyöllä kohti yhteistä päämäärää

Rise 2.0 -hankkeen keskeisenä tavoitteena on Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyön syventäminen yhteiskunnan palvelujen, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen, poliisin sekä kolmannen sektorin kanssa. Tällä turvataan rikosseuraamusasiakkaiden palvelupolkujen jatkuminen vapautumisvaiheen jälkeen.

Yhteistyötä voitaisiin Karin mukaan lisätä palvelupolkujen turvaamisen lisäksi koulutusyhteistyöllä. Yhteistyökumppanit voisivat esimerkiksi hyödyntää Rikosseuraamuslaitoksen rikollisuuteen käyttäytymiseen vaikuttavia ohjelmia aiempaa enemmän.

Yhteistyön syventämisessä tavoite rikoksettomaan elämään tukemisesta nousee Karin mukaan ylitse muiden.

– Rikosseuraamuslaitoksella ja sen yhteistyökumppaneilla on yhteinen maali, johon tähdätään. Kutsumme kaikki mukaan yhteisen päämäärän tavoittelemiseen, Kari sanoo.

Rise 2.0 -hanke perustuu Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimukseen kirjattuun tavoitteeseen arvioida organisaatiorakenteiden toimivuutta ja valmistella vaihtoehtoja organisaatiorakenteen järjestämiseksi. Oikeusministeriö lähtee valmistelemaan hankkeen tulosten pohjalta lainsäädäntöä, jonka odotetaan astuvan voimaan vuoden 2021 aikana. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.