Uudet vankilahankkeet edistävät innovatiivisia työskentelytapoja Rikosseuraamuslaitoksella

Julkaistu 22.5.2020

Uudet vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimisto valmistuvat Keravalla, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa kesän ja alkusyksyn aikana. Hankkeiden myötä otetaan käyttöön uusia työskentelytapoja esteettömyyden, digitalisaation ja verkostotyön edistämiseksi Rikosseuraamuslaitoksella.


Kesäkuun alussa valmistuva 136-paikkainen Keravan avovankila on valmistuttuaan Suomen suurin avovankila. Vankilassa on asumisyksikkö, jonka suunnittelussa on huomioitu liikuntarajoitteiset. Myös muualla avovankilassa esteettömyys on huomioitu esimerkiksi väri- ja valaistusratkaisujen avulla. Vankilan toiminnassa painotetaan kuntouttavaa työotetta ja tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret.

Jyväskylän keskustaan valmistuu kesäkuun lopussa lähelle toisiaan Jyväskylän avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto, joissa kehitetään uusia, ketteriä toimintatapoja asiakkaiden kuntouttamiseksi rikoksettomaan elämään. Tavoitteena on kehittää mallia, jossa vangin tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavan asioista vastaisi yksi työntekijä koko asiakkuuden ajan. Keskeinen sijainti edesauttaa yhteistyön tiivistämistä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeenlinnan uusi vankila naisille edustaa uutta vankilakonseptia rikoksettoman elämän oppimisympäristöstä, jota on työstetty muun muassa Senaatin kanssa. Älykäs vankila -hankkeessa on kehitetty digitaalisia palveluja, joiden avulla edistetään vangin sijoittumista yhteiskuntaan vankeusajan päätyttyä. Jokaisessa sellissä on esimerkiksi oma sellipääte. Älyvankilan tyyppisiä ratkaisuja on tarkoitus jatkossa laajentaa myös muihin Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin. Vankilan rakennustyöt valmistuvat alkusyksystä.

Lisäksi suunnitteilla ovat Vaalan ja Oulun vankilat sekä Sukevan uusi hallintolarakennus. Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto siirtyy Helsingin vankilan yhteyteen perusparannustöiden valmistuttua. Myös Vantaan tutkintavankilan hankesuunnittelu käynnistyy. Vankila tuo valmistuttuaan helpotusta Etelä-Suomen vankiloiden yliasutukseen. Tutkintavankien määrä nousee Etelä-Suomen alueella väestökehityksen vuoksi sekä lainsäädännöllisistä syistä.