Lähiomaisten ja lasten tapaamiset alkavat vankiloissa 24.6. alkaen

Julkaistu 17.6.2020

Rikosseuraamuslaitos purkaa koronapandemian vuoksi tehtyjä rajoituksia. Lisäksi aloitetaan uudelleen sakonmuuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanot, koska valmiuslain voimassaolo päättyi 16.6.2020.

Rikosseuraamuslaitos on joutunut koronapandemian vuoksi rajoittamaan vankiloiden tapaamisia. Vankien tapaamisrajoituksia puretaan ja ensimmäisenä aloitetaan vankien lähiomaisten ja alaikäisten lasten valvotut tapaamiset 24.6. alkaen.

Rise käy läpi kaikki koronan perusteella annetut ohjeet ja niiden sisältämät rajoitukset. Poikkeustilan loputtua rajoituksilla ei enää ole perusteita, joten rajoitukset poistetaan. Muista rajoitteista, kuten muista tapaamisista ja poistumisluvista päätetään juhannuksen jälkeen tiistaina. Rajoitukset poistettaneen 1.7. mennessä.

Vankiloiden sisäisten toimintojen avaamisesta on päätetty jo aikaisemmin. Rajoituksia poistetaan vankilaturvallisuudesta tinkimättä. Korona on yhä keskuudessamme, joten vankien ja henkilökunnan suojaamiseksi annettu ohjeistus pidetään voimassa.

Ensimmäiset tapaamisrajoitusten lievennykset koskevat vangin lähiomaisen ja alaikäisten lasten välisiä valvottuja tapaamisia, sekä lähiomaisten tapaamisia. Omien lasten lisäksi tapaamiseen voivat osallistua vangin kanssa samassa taloudessa asuvat puolison alaikäiset lapset.

Tapaamissa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja käsihygieniasta. Avolaitoksissa tapaamisia voidaan järjestää myös ulkona, kuitenkin niin että turvaväleistä on edelleen huolehdittava ja niitä on pystyttävä riittävästi valvomaan. Kaikissa tapaamisissa on ehdoton kosketuskielto.

Rajoitukset ovat olleet vankiloissa kattavia. Poistumislupien käyttö on rajoittunut vain välttämättömimpiin syihin kuten läheisen hautajaisiin.

Vankiloissa ei ole koronaa. Valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta ja lievennysten vaikutuksia vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa sekä ohjeistaa alueita ja yksiköitä. Vankiloissa on paljon riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Sakonmuuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpano aloitetaan

Vankiloissa vankien määrä on pudonnut maaliskuusta vajaalla 500 vangilla. Vankeja on nyt Suomen vankiloissa noin 2100, joista koevapausvankien määrä on 239.

Yhteensä sakonmuuntotuomioita on tulossa rajoitusten päätytyttä täytäntöönpantaviksi noin 1400 sakonmuunnosta.

Valmiuslain ja poikkeusolojen päättymisen vuoksi täytäntöönpanotoimet aloitetaan 16.6.2020 alkaen. Tavoitteena on purkaa hallitusti kertynyttä jonoa täytäntöönpanoissa. Toimia jaksotetaan pidemmälle ajanjaksolle lain puitteissa. Huomioon otetaan vankipaikkojen määrä sekä eri täytäntöönpanovaiheiden resurssit. Joustoa tilanteeseen antaa myös esimerkiksi mahdollisuus jaksottaa ilmoittautumisajankohtia sekä hyödyntämällä vankipaikkoja valtakunnallisesti.

Täytäntöönpanoprosessi jatkuu heidän osaltansa, joilla se keskeytyi rajoitusten alkaessa sekä alkaa heillä, joiden tuomio on tullut voimaan rajoitusten aikana. Peruutetut etsintäkuulutukset vankeusrangaistusten osalta pannaan voimaan viimeistään viikon 26 aikana sekä ilmoittautumatta jättäneiden etsintäkuulutukset voidaan panna voimaan.

Kaikissa toimissa otetaan huomioon työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus.

Hallitus päätti sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloituksen siirtämisestä lailla korkeintaan heinäkuun loppuun saakka koronapandemian vuoksi. Tavoitteena oli rajata uusien vankien ottamista vankilaan, jotta koronavirusepidemian vaikutukset saataisiin minimoitua ja tilaa vankiloihin.

Lisätietoja:
Rikosseuraamuslaitos
pääjohtaja Arto Kujala
puh. 029 56 88500

Rikosseuraamuslaitos
turvallisuusjohtaja Ari Juuti
puh. 029 56 88456