Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa puretaan rajoituksia

Julkaistu 8.6.2020

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa koronaepidemian takia tehdyt rajoitukset puretaan harkitusti 15.6. alkaen. Yhdyskuntapalvelurangaistuksissa työpalvelua lisätään palvelupaikkojen avautuessa.

Asiakkaat voidaan velvoittaa 15.6.2020 alkaen yhdyskuntapalveluun. Yhdyskuntapalvelun voi suorittaa keskimääräistä nopeammalla aikataululla, mikäli suorittaminen on koronaepidemian vuoksi viivästynyt. Yhdyskuntapalvelun keskeyttäminen edellyttää asiakkaalta lääkärintodistusta 15.6. alkaen.

Valvontarangaistusten täytäntöönpano voidaan aloittaa 15.6. lähtien porrastetusti asiakkaiden tilanteet ja toimintavelvoitepaikkojen tilanteet huomioiden.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita voidaan tavata 15.6.2020 lähtien perustellusta syystä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi asiakkaiden tapaamiset, joita ei ole mahdollista tavata etäyhteyksien välityksellä, uusien yhdyskuntapalvelun suorittajien palvelupaikkakäynnit sekä tapaamiset alaikäisten asiakkaiden kanssa. Tapaamisissa huolehditaan suojautumisesta ja huomioidaan turvavälit.

Muiden rajoitusten lieventämistä arvioidaan kesän aikana. Lievennystoimia voidaan myös joutua perumaan, mikäli koronatilanne huononee.

Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä suunnittelee yhdyskuntaseuraamusten ja vankiloiden rajoitusten purkamista. Rajoitusten lievennysten seurauksia arvioidaan säännöllisesti.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Sanna Kohvakka, puh. 050 472 3035
turvallisuusjohtaja Ari Juuti, puh. 029 56 88456