Uusi Keravan avovankila tuo tullessaan 40 uutta paikkaa ja uuden toimintatavan

Julkaistu 16.9.2020

Keravan uusi avovankila otetaan käyttöön 16.9.2020 ja se on Suomen suurin avovankila, kaikkiaan paikkoja on 136.

Tärkeänä kohderyhmänä ovat nuoret ja Keravan avovankilassa on ensikertalaisia vankeja 60 prosenttia. Alle 29-vuotiaita vankeja on 34 prosenttia ja 30-39-vuotiaita on 26 prosenttia. Toiminnassa korostuu lähityö sekä ohjaajan ja vangin tiivis yhteistyö.

- Vankien toimintaa rakennetaan siten, että liittymäkohtia ympäröivään yhteiskuntaan olisi mahdollisimman paljon. Kuntoutustyötä pyritään suunnittelemaan yhdessä kotikunnan kanssa vapautumisen jälkeinen aika koko ajan huomioiden. Samoin vankien työtoiminta on enenevissä määrin yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista yhteiskunnan hyväksi tehtävää työtä. Työtoiminnassa yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on keskeisessä asemassa. Keravalla erityisesti KEUDA ja ammattiopisto LIVE näkyvät, vankilan johtaja Minna Saukko kertoo.

Keravan vankila on kuntouttava avovankila. Kuntoutuksessa korostuu vankien osallisuuden lisääminen, mikä tarkoittaa omien asioiden hoitoa muun muassa terveydenhoidossa, arjen taitojen oppimisessa ja sosiaalisten verkostojen luomisessa.

Vankien rangaistusajan suunnitelman mukaiset rikoksettomuutta tukevat toimenpiteet suunnitellaan vankeuden läpi vapautumisen jälkeiseen aikaan asti. Tämä edellyttää vankilalta tiivistä yhteistyötä muun muassa kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen, poliisin, opetustoimen ja kolmannen sektorin kanssa.

- Vangin pitää tietää, miltä siviilissä näyttää ja miten siellä pärjätään, kun hän vapautuu, johtaja Minna Saukko kertoo.

Uudessa vankilassa on palvelukeskus, jossa sijaitsee vankien peruspalveluihin liittyvät toiminnat kuten ruokala, vastaanottotilat, poliklinikka sekä opetustiloja. Lisäksi alueella on yhdeksän erillistä vankien asuinrakennusta.

Kaikkiaan vankilassa on henkilökuntaa 53. Keravan avovankila rakennettiin nykyisen vankilan työtoiminta-alueelle. Uusien rakennusten kokonaisneliömäärä on 4760m2.

Liikuntaesteisille oma yksikkö

Vankilassa on myös 10 paikkainen asumisyksikkö liikuntaesteisille. Asumisyksikön suunnittelussa on konsultoitu invalidiliittoa. Minna Saukon mukaan vankiloissa ei ole aikaisemmin otettu huomioon liikuntaesteisiä näin laajasti.

Liikuntaesteisille vangeille tarkoitetun asumisyksikön lisäksi esteettömyys on huomioitu esimerkiksi vankien tapaajien tiloissa. Palvelut räätälöidään myös liikuntarajoitteisille soveltuviksi. Uutena toimintana on myös 12-paikkainen intensiivisen päihdekuntoutuksen osasto. Osasto mahdollistaa tiiviimmän tuen päihdeproblematiikkaan keskittyen myös avolaitosolosuhteissa. Myös tässä toiminnan lähtökohtana on se, että tehty työ ei pääty vapautumiseen, vaan vapautumisen jälkeistä aikaa suunnitellaan ja tukitarpeita kartoitetaan jo vankilassaoloaikana.

- Keravalle avautuu moderni avovankila ja tämän myötä pääkaupunkiseudulle saadaan myös 40 avolaitospaikkaa lisää. Avolaitospaikkojen määrä on ollut tähän asti riittämätön uusmaalaisten vankien vapauteen valmentautumisessa, Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen aluejohtaja Katri Järvinen sanoo.

Keravan avovankila on yksi Suomen yhdestätoista avovankilasta. Suomessa on suljettuja vankiloita 15.

Lisätiedot:
Keravan vankilan johtaja Minna Saukko, puh. 02956 82802
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen aluejohtaja Katri Järvinen, puh. 02956 81100