Rikosseuraamuslaitoksen Roti-hankkeen toisen vaiheen toimittaja on valittu

Julkaistu 25.1.2017

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähankkeen Rotin toisen vaiheen kilpailutus on päättynyt ja toimittajaksi valittiin Fujitsu Finland Oy. Sopimus allekirjoitettiin 18.1.2017.

Roti-hankkeessa on nyt meneillään sekä ensimmäisen vaiheen toimituksen hyväksyminen että toisen vaiheen käynnistystehtävät. Ensimmäisen vaiheen tuotoksia ei oteta tuotantokäyttöön tässä vaiheessa, vaan järjestelmä menee kokonaisuudessaan tuotantoon keväällä 2019.

Helmikuun 2017 aikana järjestetään koulutuspäiviä, joiden aikana käydään läpi niitä toiminnallisuuksia, joita ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin. Kentältä tulevat viiteryhmätestaajat ovat merkittävässä roolissa koulutuspäivinä. Koulutusten ohessa tehdään toisen vaiheen määrittelytyötä, jotta toteutus pääsee alkamaan sovitusti 6.3.2017 uuden toimittajan kanssa. Ensimmäisten viikkojen aikana toteutustyö tulee keskittymään eri seuraamusten vastaanottoon ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoaikoihin.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutustyötä tehtiin ketterän kehitysmallin (Scrum) mukaisesti. Toisessa kehitysvaiheessa jatketaan työtä Scrum-viitekehyksen mukaisesti siten, että toimittajan kehitystiimi rakentaa järjestelmää Rikosseuraamuslaitoksen ja Oikeusrekisterikeskuksen yhteisen hanketoimiston alaisuudessa. Tämä otettiin huomioon jo hankintaprosessissa, jossa kilpailutuksen kohteena oli kehitystiimi toimitusprojektin sijaan.

Tässä mallissa vastuu aikataulusta, budjetista ja laajuudesta on Rotin hanketoimistolla. Hankintamalli on ensimmäinen laatuaan oikeusministeriön hallinnonalalla.

Rotin hankesivut