Suomen keskitetty vankeinhoito täyttää 150 vuotta

Julkaistu 12.1.2017

Ensimmäinen valtakunnallinen vankeinhoidon tarkastajan virka perustettiin Suomeen vuonna 1867. Tarkastajan tehtävään nimitettiin 24. toukokuuta Adolf Grotenfelt, joka myöhemmin toimi myös vankeinhoitohallituksen ensimmäisenä ylijohtajana. Tästä tapahtumasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta eli Suomen keskitetty vankeinhoito viettää juhlavuottaan. Juhlavuoden kunniaksi Rikosseuraamuslaitos muun muassa avaa videokanava Risevision Youtube-kanavalla.

Suomen vankeinhoitoa alettiin uudistaa tarmokkaasti 1800-luvulla. Uudistustyössä keskityttiin pääasiassa lainsäädäntöön ja rakennustoimintaan. Laitoskantaa muutettiin ajantasaiseksi, koska 1860-luvulla käytössä olleet laitokset periytyivät Ruotsin vallan ajoilta. 1800-luvun lopussa toteutettiin yksi suurimmista Suomessa tehdyistä yhden hallinnonalan perusinvestoinneista. Vuonna 1881 rakennettu, edelleen käytössä oleva Helsingin vankila on tästä hyvä esimerkki.

Ensimmäinen vankeinhoidon tarkastaja Adolf Grotenfelt (1828–1892) oli suomalainen hovioikeudenneuvos. Vuosina 1867–68 Grotenfelt tutustui vankeinhoidon järjestelyihin Skandinaviassa, Venäjällä, Saksassa, Englannissa, Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Havaintojensa pohjalta hän valmisteli vuoden 1872 valtiopäiville ehdotuksen siitä, kuinka vankeinhoito tulisi Suomessa järjestää. Seuraavana vuonna asetettiin komitea valmistelemaan uudistuksen täytäntöönpanoa puheenjohtajanaan Grotenfelt. Komitean tekemä uudistusohjelma hyväksyttiin vuosien 1877–78 valtiopäivillä, ja sen pohjalta laadittiin vankeinhoitolaitoksen organisaatio, joka tuli voimaan vuonna 1881. Grotenfelt oli vankeinhoitohallituksen vt. ylijohtaja vuodesta 1881 ja vakinainen 1888–1891. Hän oli myös valtiopäivillä aateliston jäsen 1863–1888 ja puolusti useita vapaamielisiä uudistuksia.

Grotenfeltin kirjakokoelma on tallennettu Kriminologiseen kirjastoon Tikkurilaan. Juhlavuoden aikana kokoelma on esillä kirjastossa ja siihen pääsee tutustumaan.

Rikosseuraamuslaitos juhlii tänä vuonna sekä Suomi 100 -juhlavuotta että Suomen keskitetyn vankeinhoidon 150-vuotisjuhlavuotta. Järjestämme muun muassa henkilöstötilaisuuksia ja juhlia, sekä keräämme vanhoja valokuvia rikosseuraamusalalta tallennettavaksi ja jaettavaksi.

Ensimmäinen tempauksemme juhlavuoden kunniaksi on Rikosseuraamuslaitoksen videokanavan Risevision avaus Youtube-kanavalla. Jaamme vuoden 2017 aikana Tie vapauteen -sarjassa videoita, jotka esittelevät Rikosseuraamuslaitoksen työtä eri näkökulmista, joten tiliämme kannattaa seurata. Ensimmäinen videomme kertoo vartijan työstä Kuopion vankilassa.

Risevisio: https://www.youtube.com/channel/UCkQNvCaT-G3arKPmjcdaQKw

Vankeinhoidon historiaa: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/historiaa.html

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi