Keskushallintoyksikön organisaatio muuttuu

Julkaistu 1.3.2017

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön organisaatio uudistuu 1. maaliskuuta 2017 lukien.

Organisaatiouudistus aiheuttaa muutoksia pääasiassa keskushallinnon yksiköihin. Keskushallinnossa toimii edelleen kolme yksikköä, mutta jatkossa ne ovat nimeltään seuraamusten vaikuttavuus, hallinto ja laillisuusvalvonta sekä johdon tuki. Yksiköiden alle sijoittuvat entiset vastuualueet muuttuvat tehtäväalueiksi, ja joidenkin paikat organisaatiossa sekä nimet vaihtuvat. Uusi organisaatiorakenne on esitetty alla olevassa kaaviossa. Organisaatiouudistuksen yhteydessä myös joidenkin työntekijöiden nimikkeet muuttuvat ja tehtävänkuvia on uudistettu.

Uudistuksen suunnittelu käynnistyi kesällä 2016, ja asiaa käsiteltiin monilla eri foorumeilla − useissa kokouksissa ja työpajoissa. Apuna työssä käytettiin myös ulkopuolista konsulttia. Muutoksen tavoitteena on uudistaa ja selkeyttää keskushallinnon toimintatapoja sekä organisaatiota siten, että keskushallintoyksikkö hoitaa palveluajatuksensa mukaisesti sille kuuluvan tehtävän Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan ohjaajana, edellytysten varmistajana ja yhteistyön rakentajana. Tarkoituksena on myös lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, kehittää johtamista valmentavan johtamisen periaatteita noudattaen sekä mahdollistaa jokaisen työntekijän ammatillinen kehittyminen.

Työ toimintatapojen uudistamiseksi ja rikosseuraamusalueiden kanssa tehtävän työnjaon kehittämiseksi jatkuu edelleen.

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400, hallintojohtaja Heli Herna, p. 029 56 88419 ja kehitysjohtaja Pauli Nieminen, p. 029 56 88504