Vankilatoiminta jatkuu Keravalla uudisrakennuksessa

Julkaistu 6.2.2017

Oikeusministeriö linjasi tammikuussa 2017, että vankilatoiminta jatkuu Keravalla uudisrakennuksessa. Toiminta jatkuu avovankilana.

Uudisrakennus rakennetaan Keravan vankilan nykyiselle tontille, mutta sen tarkemmalle sijainnille on edelleen olemassa kolme vaihtoehtoa.

Keravan vankilan henkilökunta ja johto ovat olleet aktiivisesti mukana tarveselvitysvaiheessa. Tarveselvitys toimii nyt jatkettavan hankesuunnittelutyön pohjana. Hankesuunnittelun aikana määritellään muun muassa tulevan vankilarakennuksen sijainti alueelle sekä arvioidaan hankkeen kustannukset ja aikataulu. Tavoitteena on hankkia riittävästi tietoa valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle päätöksentekoa varten. Tavoitteena on, että uusi vankilakonseptin linjausten mukaisesti toimiva laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2019.

Muun alueen jatkokäyttö tarkentuu uuden vankilan sijoituspaikan valinnan jälkeen. Vanhojen vankilarakennusten tulevasta käytöstä ei ole vielä suunnitelmia. Kun vankilan sijaintipaikka alueella valitaan ja vankilatoiminnan rajoitteet lähiympäristön toiminnalle tarkentuvat, Senaatti-kiinteistöt pääsee suunnittelemaan muun alueen käyttöä jatkossa.

Lisätietoa: erityisasiantuntija Heikki Vaarama p. 050 590 9667