Vankiloissa havaittuun väkivaltaiseen ekstremismiin pyritään puuttumaan

Julkaistu 9.2.2017

Rikosseuraamuslaitos (Rise) on havainnut vankiloissa yhteensä noin 50 vankia, jotka liittyvät väkivaltaiseen ekstremismiin. Osa näistä vangeista on jo vapautunut. Ensimmäiset havainnot ilmiöstä on saatu vuonna 2015. Vankiloissa on muun muassa havaittu väkivaltaiseen ekstremismiin viittaavaa materiaalia, saatu tietoa ryhmiin värväämisestä sekä havaittu vihapuhetta länsimaita kohtaan.

Rise on jo käynnistänyt hankkeita, joilla pyritään tunnistamaan ilmiö ja puuttumaan siihen. Vantaan vankilassa on käynnissä väkivaltaisen ekstremismin tunnistamiseen liittyvä hanke. Lisäksi Vuolle Setlementti aloitti vuoden 2016 alusta RAY:n rahoituksella valtakunnallisen Radinet-hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda Suomeen exit-malli helpottamaan väkivaltaisista äärijärjestöistä irrottautumista.

Lisäksi Rise on mukana kansallisissa yhteistyöverkostoissa sekä Euroopan komission asettamassa Radicalisation Awareness Network (RAN) -verkostossa ja EuroPrisin toiminnassa.

Sisäministeriö nosti esille julkaisussaan Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, että väkivaltaista ekstremismiä on myös Suomen vankiloissa. Julkaisun mukaan väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla perustellen. Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jonka myötä yksilöt päätyvät käyttämään väkivaltaa tai uhkaamaan sillä, kannustamaan siihen tai oikeuttamaan sen aatemaailmalla perustellen.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ari Juuti, p. 029 56 88456 ja Vantaan vankilan hankkeen osalta Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen turvallisuuspäällikkö Juha Eriksson, p. 029 56 81160