YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöillä on merkitystä myös Suomessa

Julkaistu 14.2.2017

Tänään julkistettiin Yhdistyneiden kansakuntien uudistetut vankeinhoidon vähimmäissäännöt suomenkielisenä versiona. Säännöt hyväksyttiin yksimielisesti 17.12.2015 YK:n yleiskokouksen 70. istunnossa (UN-Doc A/Res/70/175). Ne nimettiin Nelson Mandela -säännöiksi.

Nämä säännöt – yhteensä 122 sääntöä – on tarkoitettu toimimaan nimensä mukaisesti vähimmäissääntöinä vankeinhoidossa. Säännöt ovat suosituksia, joilla pyritään varmistamaan kaikille vangeille maasta riippumatta ihmisarvoinen kohtelu yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Sen lisäksi, että sääntöjä tarvitaan yksittäisten valtioiden vankeinhoidon kehittämistyössä, ne ovat tarpeen YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjalla perustetun YK:n kidutuksen vastaisen alakomitean (SPT) työssä.

Säännöillä on merkitystä myös Suomessa. Uusissa säännöissä korostetaan muun muassa yhteiskunnan velvollisuutta huolehtia myös vapautuvista vangeista. Lisäksi sääntöjen mukaan vankeinhoidossa vankeja ei pitäisi sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle. Sen sijaan tulisi painottaa, että vangit kuuluvat edelleen osaksi yhteiskuntaa ja mahdollisuuksien mukaan olisi pyydettävä yhteiskunnan eri toimijoita avustamaan vankilan henkilöstöä vankien kuntoutumisessa.

Suomenkielisen käännöksen julkistustilaisuuden avasi oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Vähimmäissääntöjen merkityksestä maailmanlaajuisesti puhui Philipp Meissner YK:n kriminaalipoliittisesta toimikunnasta.

Julkaisun sähköinen versio on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p.050 331 0067