YK:n vankeinhoidon vähimmäissääntöjen eli Nelson Mandela -sääntöjen suomennoksen julkistamisseminaari 14.2.2017

Julkaistu 3.2.2017

Yhdistyneiden kansakuntien uudistetut vankeinhoidon vähimmäissäännöt hyväksyttiin yksimielisesti 17.12.2015 YK:n yleiskokouksen 70. istunnossa (UN-Doc A/Res/70/175). Ne nimettiin Nelson Mandela -säännöiksi. Niillä uudistettiin käytännössä lähes kokonaan vuonna 1955 hyväksytyt vähimmäissäännöt, jotka olivat vuosikymmenten kuluessa sisällöllisesti ja kielellisesti vanhentuneet. Vuoden 1955 vähimmäissäännöt on käännetty lukuisille kielille, ja niillä on ollut suuri merkitys vankeinhoidon kehittämisessä.

Nämä säännöt – yhteensä 122 sääntöä – on tarkoitettu toimimaan nimensä mukaisesti vähimmäissääntöinä vankeinhoidossa. Säännöt ovat suosituksia, joilla pyritään varmistamaan kaikille vangeille maailmassa ihmisarvoinen kohtelu yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja käytäntöjen pohjalta. Sen lisäksi, että sääntöjä tarvitaan yksittäisten valtioiden vankeinhoidon kehittämistyössä, ne ovat tarpeen YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjalla perustetun YK:n kidutuksen vastaisen alakomitean (SPT) työssä.

Säännöt ja niihin liittyvä johdanto julkaistaan nyt suomeksi käännettyinä. Suomennoksen julkistamisseminaarissa 14.2.2017 kuullaan lisää sääntöjen taustoista. Seminaarin avaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström. YK:ta tilaisuudessa edustaa Crime Prevention and Criminal Justice Officer Philipp Meissner.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 050 331 0067