Rikosseuraamuslaitokselle myönnettiin tänään vuoden 2017 Demokratiatunnustus

Julkaistu 30.3.2017

Rikosseuraamuslaitokselle (Rise) on tänään myönnetty vuoden 2017 Demokratiatunnustus. Tunnustus myönnetään toimijoille tai organisaatioille, jotka ovat edistäneet avointa hallintoa ja osallistumista. Tämän vuoden tunnustuksen erityisenä teemana on kumppanuus.

"Rikosseuraamuslaitoksella on tärkeä − mutta aika karu − tehtävä: rikoksista tuomittujen rangaistusten täytäntöönpano. Työmme tavoite tekee siitä paljon moniulotteisemman ja haastavan. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman harva yhdyskuntaseuraamusasiakas tai vanki syyllistyy uuteen rikokseen. Näin parannamme parhaiten yhteiskunnan ja kaikkien kansalaisten turvallisuutta. On pystyttävä syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen ja polkujen rakentamiseen rikoksettomaan elämään. Tätä työtä emme voi tehdä asiakkaittemme kanssa yksin, vaan tarvitsemme siihen kumppaneita: toisia valtion viranomaisia, kuntia, seurakuntia ja kolmannen sektorin toimijoita", toteaa pääjohtaja Esa Vesterbacka.

Perusteluksi tunnustukselle todetaan, että Rise on ansioituneesti koonnut yhteen monitoimijaisen kumppanuusverkoston, jonka avulla saadaan aikaan sellaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, johon ei olisi mahdollista päästä toimimalla yksin ja erikseen.

Lisäksi tunnustusta perustellaan seuraavasti: "Rikosseuraamuslaitoksen strategia on kiteytetty kolmeen peruspilariin, jotka ovat ’polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä’, ’turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa’ ja ’mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö’. Rangaistusten täytäntöönpanon sisältö ja yhteistyö muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa muun muassa vankien itsetuntemusmenetelmää käyttäen lisää tuomittujen valmiuksia yhteiskuntaan kiinnittymiseen."

Perusteluissa nostetaan esille myös Risen keskeiset hankkeet: vankilakonsepti ja lähityö. Vankilakonseptin tavoitteena on vähentää rikosten uusimisriskiä ja lisätä kansalaisten ymmärrystä rikosseuraamusprosessin toimeenpanosta. Lähityöhankkeella pyritään lisäämään vuorovaikutusta vankien ja henkilökunnan välillä sekä yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Yksittäisenä hyvänä esimerkkinä perusteluissa mainitaan Muutoksentekijät-julistekampanja, jonka tavoitteena on herättää keskustelua lähityöstä ja pitää hankkeen tavoitteet työntekijöiden mielessä arjen työn keskellä.

Vuoden 2017 tunnustus myönnettiin yhdelle kunta- ja yhdelle valtionhallinnon toimijalle. Kuntatoimijan palkinnon sai tänä vuonna Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä. Tehtyjen 12 ehdotuksen pohjalta tunnustusten saajat valitsi tehtävään nimetty raati, johon kuuluivat tänä vuonna valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edustajien lisäksi vuoden 2015 Demokratiatunnustuksen voittajat Tyrnävän kunta sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tasa-arvotietopalvelu Minna.

Tunnustus myönnettiin nyt kolmatta kertaa, ja se jaettiin tänään Suomi 100 -juhlavuoden demokratiaviikkojen pääseminaarissa Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa.

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, p. 029 56 88400, viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 050 331 0067

Lue lisää oikeusministeriön tiedotteesta

Muutoksentekijät-julistekampanjan kuvat