Helsingin vankilassa juhlavuosi: Paljusellit jäivät historiaan ja rekisterikilpipaja täyttää 90 vuotta

Julkaistu 23.5.2017

Helsingin vankilalla on tänä vuonna syytä juhlaan. Paljuselleistä päästiin eroon tänä keväänä pohjoisen selliosaston remontin valmistuttua. Lisäksi vankilan rekisterikilpipaja täyttää 90 vuotta.

Remontti jatkuu vielä läntisellä osastolla, joka valmistuu vankien käyttöön keväällä 2018. Silloin Helsingin vankilan jokaisessa sellissä on oma WC. Samalla Helsingin vankilasta tulee Suomen suurin vankila, kun vankipaikkojen määrä nousee 320:een. Nyt vankipaikkoja on 234.

Paljusellejä, eli sellejä, joissa ei ole omia WC-tiloja, on moittinut mm. Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) jo 1990-luvulta alkaen, jolloin niiden poistaminen myös Helsingin vankilasta alkoi osasto kerrallaan.

"Tämä on iso edistysaskel. Muutos on tärkeä sekä vankien perusoikeuksien että henkilökunnan asianmukaisten työskentelyolojen kannalta", Helsingin vankilan johtaja Jouko Pietilä sanoo.

Uudet osastot ovat myös tupakoimattomia. Käytävillä on vangeille tupakointiasemia, joista tupakansavu ei leviä aseman ulkopuolelle.

Kokonaisuudessaan remontin kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Helsingin vankilan peruskorjauksen rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt, joka on valtionhallinnon toimitila- ja työympäristöasiantuntija.

"Peruskorjauksen tavoitteena on ollut sellitilojen maksimointi, toimitilojen muunneltavuus ja turvallisuus sekä uudenlaisen toiminnan ja toimintamallien löytyminen", kertoo rakennuttajapäällikkö Pekka Turunen Senaatti-kiinteistöistä. Peruskorjaus on suunniteltu Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaisesti tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Peruskorjauksen rakennuttajakonsulttina toimi Granlund-konserniin kuuluva Taltec Oy.

"Vankila on yli 100 vuotta vanha. Museoviraston suojelemien selliosastojen saneeraus on toteutettu vanhaa kunnioittaen, tuoden tilat nykyvaatimusten tasolle", kertoo hankkeen projektinjohtajana toiminut Tapani Muttonen Granlundilta.

Kaikki Suomen rekisterikilvet tehdään Helsingin vankilassa

Kaikki Suomen viralliset ajoneuvojen rekisterikilvet tehdään Helsingin vankilassa vankityönä. Vankilassa on tehty kilpiä vuodesta 1927 alkaen eli kilpipaja täyttää 90 vuotta. Paja työllistää neljä vankilan työntekijää ja 25−35 vankia kuukaudessa. Vuodessa valmistuu vajaa 0,5 miljoonaa rekisterikilpeä.

Vuodesta 2005 alkaen vankila on toiminut alihankkijana saksalaiselle Erich Utsch Ag -yritykselle. Utsch toimittaa kilpiaihiot Helsingin vankilalle, joka tekee kilvet valmiiksi ja toimittaa ne edelleen tilaajille. Uusi kolmivuotinen yhteistyösopimus alkoi helmikuussa 2017. Trafi on työn tilaaja.

"Kilpipajan työ soveltuu hyvin vankien työksi, koska se on helposti opittavissa ja sopii myös ulkomaalaisille vangeille. Tiukat aikataulut ja toimitusvarmuus tuovat omat haasteensa, kun työtä tehdään vankityönä", Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen talouspäällikkö Tapio Hiltunen toteaa.

Helsingin vankila on aloittanut toimintansa marraskuussa 1881. Myös Suomen keskitetty vankeinhoito täyttää näinä päivinä 150 vuotta. Sen katsotaan alkaneen 24.5.1867, kun ensimmäinen valtakunnallinen vankeinhoidon tarkastaja Adolf Grotenfelt nimitettiin virkaansa.

Lisätietoja:

Helsingin vankila: johtaja Jouko Pietilä, p. 029 56 82000, jouko.pietila@om.fi ja apulaisjohtaja Tero Uuranmäki, p. 050 598 3398, tero.uuranmaki@om.fi

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue: talouspäällikkö Tapio Hiltunen, p. 029 56 81102, tapio.hiltunen@om.fi

Senaatti-kiinteistöt: Rakennuttajapäällikkö Pekka Turunen, p. 0400 514 638, pekka.turunen@senaatti.fi

Granlund Oy : Osastonjohtaja, korjausrakentaminen Tapani Muttonen, p. 050 5747 117, tapani.muttonen@granlund.fi