Vankien taloudelliset etuuden muuttuvat vuoden 2018 alussa

Julkaistu 1.12.2017

Vankien taloudellisten etuuksien maksamista yksinkertaistetaan. Muutokset koskevat lähinnä käyttörahan, toimintarahan ja palkan rahamääriä ja sitä, milloin kutakin etuutta maksetaan. Asetusmuutokset hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 30.11.2017. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Vuoden 2018 alusta lähtien maksetaan käyttörahaa kaikille vankeusvangeille ja tutkintavangeille. Käyttörahaa maksetaan kaikilta rangaistusajaksi luettavilta viikonpäiviltä riippumatta siitä, osallistuuko vanki toimintoihin vai ei. Käyttörahan suuruus on 1,60 euroa päivässä. Käyttörahaa ei makseta valvotussa koevapaudessa eikä ehdollisessa vapaudessa oleville.

Käyttörahan päälle vangeille maksetaan toimintaan osallistumispäiviltä toimintarahaa. Toimintarahaluokkia on kolme. Kaksi alinta on käytössä suljetuissa laitoksissa ja kaksi ylintä avolaitoksissa. Keskimmäistä luokkaa voidaan käyttää sekä avolaitoksessa että suljetussa vankilassa. Toimintarahan suuruus on 3,01 euroa, 4,62 euroa tai 7,35 euroa toimintapäivältä, minkä lisäksi maksetaan käyttörahaa 1,60 euroa päivittäin.

Toimintarahaluokan taso määräytyy ensi sijassa rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden etenemisen perusteella. Kuitenkin myös toimintaan osallistumisen säännöllisyys ja kesto voivat olla perusteita korkeammalle toimintarahaluokalle.

Avolaitospalkkaa maksetaan jatkossa vain muun kuin Rikosseuraamuslaitoksen lukuun tehtävästä avolaitostyöstä. Vankilan lukuun tehtävässä avolaitostyössä saa jatkossa toimintarahaa avovankilapalkan asemesta, joten näiden vankien nettoansiot putoavat. Uudet palkkaluokat ovat 4,70 euroa ja 5 euroa tunnilta. Palkkaa saava vanki ei enää maksa ruoka- ja ylläpitokorvauksia vankilalle.

Ruokarahan suuruus nousee 1.1.2018 lähtien. Se on koko päivältä yhteensä 7,60 euroa. Ruokarahaa maksetaan, jos vankila ei tarjoa vangeille ruokaa eikä hanki asuinosastolla valmistettavien aterioiden raaka-aineita.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Eila Lempiäinen, puh. 029 56 88473, eila.lempiainen@om.fi