Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahat taas haettavissa

Julkaistu 21.12.2018

Rangaistusten täytäntöönpanon tavoitteena on edistää yhteiskunnan turvallisuutta vähentämällä rikoksista tuomittujen riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen.

Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa vaikuttavuuteen pyritään parantamalla rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan, huolehtimalla turvallisuudesta rangaistusten täytäntöönpanossa sekä varmistamalla, että toiminnassa toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu.

Oikeusministeriö myöntää vuosittain rahoitusta rikosseuraamusalaa koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Vuonna 2019 rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa arvioidaan, kehitetään ja tutkitaan toimintatapoja ja malleja, jotka koskevat:

  • rikoksista irtautumista, tuomittujen yhteiskuntaan integroitumista ja palvelupolkujen jatkuvuutta
  • rangaistusaikaisen toiminnan vaikuttavuutta
  • henkilöstön osaamisvaatimusten muutoksia, toimintakulttuureita ja tulevaisuuden rikosseuraamustyötä
  • toimintaympäristön digitalisoitumista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia.

Tässä haussa toteutettavaksi valittavia hankkeita rahoitetaan enintään 370 000 eurolla.

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 1.2.2019 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa joko paperisena (osoite: Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki) tai skannattuna sähköisesti (kirjaamo.rise(at)om.fi).

Hakemukseen tulee liittää tiedot hankkeen vastaavasta tutkijasta ja hänen pätevyydestään sekä tutkimussuunnitelma, josta näkyvät hankkeen tavoitteet, aikataulu, menetelmät, aineistot sekä raportointi. Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Myönnettävä rahoitus on veronalaista tuloa ja siitä maksetaan lainmukaiset työnantajamaksut.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon. Tarvittaessa hankkeista pyydetään ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Hankkeiden arvioinnissa painotetaan hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä, saatavan tiedon sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä rikosseuraamusalalle, suunnitelman toteutettavuutta, aineistojen ja menetelmien pätevyyttä sekä suunnitelman läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, puh. 050 593 4679, ilppo.alatalo(at)om.fi tai erityisasiantuntija Mika Junninen, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto, puh. 029 515 0406, mika.junninen(at)om.fi.

https://oikeusministerio.fi/rahoitusohjelmat